PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁYSTOK, 12-13.11.2021
Badania ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Ktestp Test podstawowy K Podst. K 1 6 6 0 0
Mtestp Test podstawowy M Podst. M 1 9 9 0 0
15 15 0 0