PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SZCZECIN, 07.09.2019
Międzywojewódzkie mistrzostwa U16 (WLP-ZPM)
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 4 4 0 0 K200pł (1) Kwdm (2)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 3 3 0 0 Kwm (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 1 1 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 1 1 0 0
K3chm 3000 m chód K U16 3000m ch K U16 1 2 2 0 0
K60płm 60 m ppł K U16 (76.2/8.20) 60m pł K U16 1 3 3 0 0 K200pł (3)
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 4 4 0 0 K100m (1) K60płm (3)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 4 4 0 0 K100m (2)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0 Kdyskm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 1 1 0 0 Kkulam (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 1 1 0 0 Kom (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 3 3 0 0 Kmłotm (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 1 1 0 0 K300m (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 5 5 0 0 M300m (3) Mwdm (1)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 3 3 0 0 M100m (3)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 3 3 0 0
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 1 1 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 1 1 0 0 M200pł (1)
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 2 2 0 0 M110m (1) Mtm (1)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 3 3 0 0 M100m (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskm (2)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 3 3 0 0 Mkulam (2)
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 2 2 0 0 M200pł (1)
54 54 0 0