PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ŁÓD¬, 02.02.2020
3. Halowy Mityng RKS i ŁOZLA 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 1 1 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 2 2 0 0
4 4 0 0