PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2021 - - nabór uzupełniający
Zgłoszenie zawodników LDK! do szkolenia w ośrodkach (OSU)
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 161 161 0 0
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 1 58 58 0 0
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 89 89 0 0
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 111 111 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 64 64 0 0
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1 103 103 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 31 31 0 0
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 1 44 44 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 11 11 0 0
K3000j 3000 metrów K U20 3000m K U20 1 30 30 0 0
K5000j 5000 metrów K U20 5000m K U20 1 2 2 0 0
K3chm 3000 m chód K U16 3000m ch K U16 1 20 20 0 0
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 24 24 0 0
K10chj 10000 m chód K U20 10000 m ch K U20 1 7 7 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 23 23 0 0
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 21 21 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 40 40 0 0
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 23 23 0 0
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 1 58 58 0 0
K1000pm 1000 m przeszkody K U16 1000m prz.K U16 1 13 13 0 0
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 25 25 0 0
K2000pj 2000 m przeszkody K U20 2000m prz.K U20 1 12 12 0 0
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 1 63 63 0 0
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 1 21 21 0 0
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 16 16 0 0
Kkulaj Pchnięcie kulą K U20 (4kg) Kula K U20 (4kg) 1 6 6 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 33 33 0 0
Kdyskj Rzut dyskiem K U20 (1kg) Dysk K U20 (1kg) 1 19 19 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 8 8 0 0
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 1 16 16 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 43 43 0 0
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 14 14 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 38 38 0 0
WK7j Siedmiobój K U20 7-bój K U20 1 14 14 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 19 19 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 7 7 0 0
Kwj Skok wzwyż K U20 Wzwyż K U20 1 78 78 0 0
Ktj Skok o tyczce K U20 Tyczka K U20 1 33 33 0 0
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 147 147 0 0
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 1 42 42 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 47 47 0 0
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 71 71 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 26 26 0 0
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 1 92 92 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 52 52 0 0
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 1 62 62 0 0
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 5 5 0 0
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 1 39 39 0 0
M5000j 5000 metrów M U20 5000m M U20 1 5 5 0 0
M5chm 5000 m chód M U16 5000m ch M U16 1 6 6 0 0
M10chj 10000 m chód M U20 10000 m ch M U20 1 16 16 0 0
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 17 17 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 19 19 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 12 12 0 0
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 12 12 0 0
M400płj 400 m ppł M U20 (91.4) 400m pł M U20 1 31 31 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 37 37 0 0
M1000pm 1000 m przeszkody M U16 1000m prz.M U16 1 4 4 0 0
M2000pj 2000 m przeszkody M U20 2000m prz.M U20 1 36 36 0 0
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 1 49 49 0 0
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 1 23 23 0 0
Mwiel Wieloskok M U16 Wieloskok M U16 1 5 5 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 14 14 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 39 39 0 0
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 9 9 0 0
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 16 16 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 13 13 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 18 18 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 27 27 0 0
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 16 16 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 26 26 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 11 11 0 0
WM10j Dziesięciobój M U20 10-bój M U20 1 8 8 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 13 13 0 0
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 2 2 0 0
Mwj Skok wzwyż M U20 Wzwyż M U20 1 38 38 0 0
Mtj Skok o tyczce M U20 Tyczka M U20 1 18 18 0 0
2521 2521 0 0