PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 08.12.2019
Lekkoatletyczne halowe zawody mikołajkowe dla dzieci
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 83 83 0 0 K300dz (35) K600s (4) Kwdds (3) Kwdmstrdm (66)
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 60 60 0 0 K300ds (33) K600dz (5) K60płs (3) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (42)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 44 44 0 0 K600s (1) K60dz (35) Kwdmstrdm (32)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 47 47 0 0 K600dz (2) K60płs (4) K60s1 (33) Kwdds (3) Kwdmstrdm1 (26)
K600dz 600 metrów dziewczęta 600m K dz 1 16 16 0 0 K300ds (2) K60s1 (5) Kwdds (1) Kwdmstrdm1 (5)
K600s 600 metrów K SP 600m K SP 1 12 12 0 0 K300dz (1) K60dz (4) Kwdmstrdm (3)
K60płs 60 m pł K U14 (76.2/7.5) 60 m pł K U14 1 9 9 0 0 K300ds (4) K60s1 (3) Kwdds (3) Kwdmstrdm1 (1)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 75 75 0 0 K300dz (32) K600s (3) K60dz (66) Kwdds (1)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 52 52 0 0 K300ds (26) K600dz (5) K60płs (1) K60s1 (42) Kwdds (1)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 11 11 0 0 K300ds (3) K600dz (1) K60dz (3) K60płs (3) K60s1 (1) Kwdmstrdm (1) Kwdmstrdm1 (1)
M60m1 60 metrów M U15 60m M U15 1 31 31 0 0 M300ds (19) M600ds (5) M60płs (1) Mwdds (4) Mwdmstrdm1 (15)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 50 50 0 0 M300ds (1) M300dz (20) M600ds (1) M600dz (7) Mwdds (2) Mwdmstrdm (29)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 30 30 0 0 M600dz (5) M60dz (20) Mwdds (1) Mwdmstrdm (15)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 35 35 0 0 M600ds (4) M60dz (1) M60m1 (19) M60płs (2) Mwdds (2) Mwdmstrdm (1) Mwdmstrdm1 (22)
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 19 19 0 0 M300ds (4) M60dz (1) M60m1 (5) Mwdmstrdm (1) Mwdmstrdm1 (6)
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 12 12 0 0 M300dz (5) M60dz (7) Mwdmstrdm (3)
M60płs 60 m pł M U14 (83.8/8.50) 60 m pł M U14 1 3 3 0 0 M300ds (2) M60m1 (1) Mwdds (1) Mwdmstrdm1 (2)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 35 35 0 0 M300ds (1) M300dz (15) M600ds (1) M600dz (3) M60dz (29) Mwdds (1)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 32 32 0 0 M300ds (22) M600ds (6) M60m1 (15) M60płs (2)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 9 9 0 0 M300ds (2) M300dz (1) M60dz (2) M60m1 (4) M60płs (1) Mwdmstrdm (1)
665 665 0 0