PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
ŁÓD¬, 28.12.2019
OTWARTY OGÓLNOPOLSKI MITYNG MŁODZIKÓW
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 2 2 0 0 K300 (1) K300m (1) Kwd (1)
K60m1 60 metrów K U15 60m K U15 1 11 11 0 0 K1000 (1) K150 (7) K300 (1) K300m (1) Kwd (1)
K150 150 metrów kobiet 150 m K 1 7 7 0 0 K60m1 (7) Kwd (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 2 2 0 0 K60 (1) K60m1 (1) Kwd (1)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 2 2 0 0 K60 (1) K60m1 (1)
K500 500 metrów kobiet 500m K 1 1 1 0 0 K1000 (1) K2000 (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 2 2 0 0 K2000 (1) K500 (1) K60m1 (1)
K2000 2000 metrów kobiet 2000 m K 1 1 1 0 0 K1000 (1) K500 (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 2 2 0 0 K150 (1) K300 (1) K60 (1) K60m1 (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 1 1 0 0
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 7 7 0 0 M1000 (1) M150 (1) M300 (5) Mw (1) Mwd (2)
M60m1 60 metrów M U15 60m M U15 1 6 6 0 0 M150 (1) M300 (2) Mw (2) Mwd (2)
M60m 60 metrów M U16 60m M U16 1 1 1 0 0 Mw (1) Mwd (1)
M150 150 metrów mężczyzn 150m M 1 2 2 0 0 M60 (1) M60m1 (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 7 7 0 0 M60 (5) M60m1 (2) Mw (1) Mwd (3)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 1 1 0 0 M60 (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 6 6 0 0 M300 (3) M60 (2) M60m (1) M60m1 (2) Mw (3)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 5 5 0 0 M300 (1) M60 (1) M60m (1) M60m1 (2) Mwd (3)
66 66 0 0