PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 14.02.2021
Warszawska Liga Biegowa 2021
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 15 15 0 0 K300dz (7) K600dzs (1)
K60dzm 60 metrów K U11 60 m K U11 1 40 40 0 0 K300dm1 (14) K600dm1 (2)
K60s2 60 metrów K U13 60 m K U13 1 15 15 0 0 K300dz1 (6)
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 15 15 0 0 K300ds (8) K600ds (1)
K300dm1 300 metrów K U11 300m K U11 1 27 27 0 0 K60dzm (14)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 17 17 0 0 K600ds (1) K60s1 (8)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 13 13 0 0 K60dz (7)
K300dz1 300 metrów K U13 300m K U13 1 21 21 0 0 K600ds1 (1) K60s2 (6)
K600dm1 600 metrów K U11 600m K U11 1 8 8 0 0 K60dzm (2)
K600dzs 600 metrów K U12 600 m K U12 1 8 8 0 0 K60dz (1)
K600ds1 600 metrów K U13 600m K U13 1 13 13 0 0 K300dz1 (1)
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 5 5 0 0 K300ds (1) K60s1 (1)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 14 14 0 0 M300dz (1) M600dz (1)
M60dzm 60 metrów M U11 60 m M U11 1 43 43 0 0 M300dm1 (21) M600dm1 (1)
M60s1 60 metrów M U14 60m M U14 1 9 9 0 0 M300ds (2)
M60s2 60 metrów M U13 60m M U13 1 13 13 0 0 M300dz1 (1) M600ds1 (1)
M300dm1 300 metrów M U11 300m M U11 1 32 32 0 0 M600dm1 (1) M60dzm (21)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 9 9 0 0 M60dz (1)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 6 6 0 0 M600ds (1) M60s1 (2)
M300dz1 300 metrów M U13 300m M U13 1 8 8 0 0 M600ds1 (1) M60s2 (1)
M600dm1 600 metrów M U11 600m M U11 1 4 4 0 0 M300dm1 (1) M60dzm (1)
M600ds1 600 metrów M U13 600m M U13 1 15 15 0 0 M300dz1 (1) M60s2 (1)
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 12 12 0 0 M300ds (1)
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 5 5 0 0 M60dz (1)
367 367 0 0