PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
CHORZÓW, 27-29 lipca 2018
24. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży / Mistrzostwa Polski U18
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 24 0 24 0 K100płjm (2) K200jm (16)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 25 0 25 0 M200jm (18)
K100pk 100 metrów kobiet PK 100m K PK 1 10 0 10 0 K200jm (1)
M100pk 100 metrów mężczyzn PK 100m M PK 1 15 0 15 0 M200jm (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 25 0 24 1 K100jm (16) K100pk (1) K100płjm (1) Kwdjm (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 25 0 25 0 M100jm (18) M100pk (1) Mtrójsjm (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 24 0 23 1
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 24 0 23 1
K400pk 400 metrów kobiet PK 400m K PK 1 3 0 2 1
M400pk 400 metrów mężczyzn PK 400m M PK 1 8 0 6 2
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 24 0 24 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 24 0 23 1
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 24 0 24 0
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 24 0 23 1
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 2 24 0 24 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 24 0 23 1
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 2 23 0 23 0
M10chjm 10000 m chód M U18 10000 m ch M U18 2 15 1 12 2
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 3 24 0 24 0 K100jm (2) K200jm (1) K400płjm (4) Kwdjm (3)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 3 24 0 22 2 M400płjm (3) Mtjm (1) Mtrójsjm (1) Mwdjm (1)
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 24 0 24 0 K100płjm (4)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 24 0 24 0 M110jm (3)
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 24 0 22 2
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 2 24 1 22 1
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 2 8 0 8 0 K4x400 (2) M4x100 (2) M4x400 (2)
M4x100 4x100 metrów mężczyzn 4x100m M 2 8 0 8 0 K4x100 (2) K4x400 (2) M4x400 (2)
K4x400 4x400 metrów kobiet 4x400m K 3 8 0 8 0 K4x100 (2) M4x100 (2) M4x400 (2)
M4x400 4x400 metrów mężczyzn 4x400m M 3 8 0 8 0 K4x100 (2) K4x400 (2) M4x100 (2)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 24 0 22 2 M110jm (1) Mtrójsjm (7)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 24 0 22 2 K100płjm (3) K200jm (1) Ktrójsjm (11) Kwjm (1)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 2 23 0 21 2 Kwdjm (11) Kwjm (1)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 2 24 0 24 0 M110jm (1) M200jm (1) Mtjm (1) Mwdjm (7) Mwjm (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 24 0 24 0 Kdyskjm (12) Kojm (1) Kwjm (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 24 1 23 0 Mdyskjm (14)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 2 24 1 23 0 Kkulajm (12) Kmłotjm (2) Kojm (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 24 0 24 0 Mkulajm (14) Mmłotjm (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 24 0 24 0 Kdyskjm (2) Kojm (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 24 0 24 0 Mdyskjm (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 24 0 24 0 Kdyskjm (1) Kkulajm (1) Kmłotjm (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 24 0 22 2
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 24 0 23 1
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 22 0 20 2
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 2 24 0 24 0 Kkulajm (1) Ktrójsjm (1) Kwdjm (1)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 23 0 21 2 Mtrójsjm (1)
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 22 1 19 2
Mtjm Skok o tyczce M U18 Tyczka M U18 1 20 0 19 1 M110jm (1) Mtrójsjm (1)
963 5 926 32