PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KIELCE, 02.08.2020
11. Memoriał Zdzisława Furmanka
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 9 9 0 0 Ktrójs (1)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 3 3 0 0 Kwd (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 3 3 0 0 Kmłot (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 4 4 0 0 Kojm (3)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 6 6 0 0 Kkula (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 2 2 0 0
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 4 4 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 5 5 0 0 Kkulajm (3)
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 4 4 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 7 7 0 0 Mtrójs (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 8 8 0 0 Mwd (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 7 7 0 0 Mt (2)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0 Mmłotj (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 2 3 3 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 4 4 0 0 Mkulaj (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 1 1 0 0
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 5 5 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 5 5 0 0 Mkula (2)
82 82 0 0