PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 03.10.2020
Otwarte Mistrzostwa Warszawy U16 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 13 13 0 0 K300m (3) Kkulam (3) Kwdm (5)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 13 13 0 0 K1000m (1) K100m (3) K600m (1) Kkulam (2) Kwdm (3)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 11 11 0 0 K1000m (1) K300m (1) Kkulam (2) Kwdm (1)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 6 6 0 0 K300m (1) K600m (1) Kwdm (1)
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 1 1 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 7 7 0 0 K200pł (4) Kdyskm (1) Kkulam (1) Kom (1) Kwdm (2) Kwm (2)
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 12 12 0 0 K80pł (4) Kkulam (1) Kwdm (3) Kwm (5)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 15 15 0 0 K1000m (1) K100m (5) K200pł (3) K300m (3) K600m (1) K80pł (2) Kkulam (4) Kwm (3)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 0 13 13 0 0 K100m (3) K200pł (1) K300m (2) K600m (2) K80pł (1) Kdyskm (3) Kom (3) Kwdm (4)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 0 4 4 0 0 K80pł (1) Kkulam (3) Kom (3)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 0 4 4 0 0 K80pł (1) Kdyskm (3) Kkulam (3)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 7 7 0 0 K200pł (5) K80pł (2) Kwdm (3)
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 1 1 0 0
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 13 13 0 0 M200pł (2) M300m (5) M600m (1) Mom (1) Mwdm (2)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 6 6 0 0 M100m (5) M600m (1)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 10 10 0 0 M1000m (1) M100m (1) M300m (1) Mwdm (1)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 3 3 0 0 M600m (1)
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 1 4 4 0 0 Mkulam (2)
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 1 1 0 0 Mom (1) Mwdm (1)
M200pł 200 m pł mężczyzn U16 200m pł M U16 1 8 8 0 0 M100m (2) Mdyskm (2) Mkulam (2) Mom (1) Mwdm (4)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 11 11 0 0 M100m (2) M110m (1) M200pł (4) M600m (1) Mdyskm (2) Mkulam (1) Mom (3) Mwm (2)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 0 7 7 0 0 M2000m (2) M200pł (2) Mdyskm (3) Mom (2) Mwdm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 0 5 5 0 0 M200pł (2) Mkulam (3) Mom (2) Mwdm (2) Mwm (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 0 12 12 0 0 M100m (1) M110m (1) M200pł (1) Mdyskm (2) Mkulam (2) Mwdm (3)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 3 3 0 0 Mdyskm (1) Mwdm (2)
190 190 0 0