PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KOŁOBRZEG, 04.07.2020
MItyng KMKL Sztorm Kołobrzeg
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 46 46 0 0 K200 (14) K300 (3) K80pł (1) Koj (1) Kom (1) Kwd (9)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 19 19 0 0 K100 (14) K600 (1) Kwd (1)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 4 4 0 0 K100 (3)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 11 11 0 0 K200 (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 8 8 0 0 K1000 (1) K1500 (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 12 12 0 0 K800 (1)
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 1 1 0 0 K800 (1)
K3ch 3000 m chód kobiet 3000m ch K 1 6 6 0 0
K5ch 5000 metrów chód kobiet 5000m ch K 1 5 5 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 2 2 0 0 K100 (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 3 1 1 0 0 Kw (1)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 16 16 0 0 K100 (9) K200 (1) Kkulam (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 3 3 0 0 Koj (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 7 7 0 0 Kdysk (2) Kdyskm (2) Kom (1) Kwd (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 2 2 0 0 Kkulam (2)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 4 4 0 0 Kkulam (2) Kom (1)
Koj Rzut oszczepem K U20 (600) Oszczep K U20 (600) 1 6 6 0 0 K100 (1) Kkula (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 10 10 0 0 K100 (1) Kdyskm (1) Kkulam (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 6 6 0 0 K100płjm (1)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 26 26 0 0 M200 (8) M300 (3) Mdyskm (1) Mwd (7)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 9 9 0 0 M100 (8)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 5 5 0 0 M100 (3)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 6 6 0 0 M600 (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 19 19 0 0 M1000 (1) M400 (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 6 6 0 0 M600 (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 11 11 0 0
M10ch_1 10 km chód mężczyzn 10 km ch M 1 3 3 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 9 9 0 0 M100 (7)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskjm (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskm (2)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 2 2 0 0 Mkulajm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 3 3 0 0 M100 (1) Mkulam (2)
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 4 4 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 2 2 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 4 4 0 0
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 12 12 0 0
296 296 0 0