PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2021
Zgłoszenia zawodników ZKN - szkolenie makroregionalne i centralne
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 12 12 0 0
K10ch 10000 m chód kobiet 10 km ch K 1 5 5 0 0
K20ch 20 km chód kobiet 20 km ch K 1 1 1 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 5 5 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 9 9 0 0
K400pł 400 m ppł kobiet (76.2) 400m pł K 1 13 13 0 0
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 9 9 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 30 30 0 0
WK7 Siedmiobój kobiet 7-bój K 1 8 8 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 11 11 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 20 20 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 31 31 0 0
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 1 19 19 0 0
M20ch 20 km chód mężczyzn 20 km ch M 1 1 1 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 1 1 0 0
M110j 110 m ppł M U20 (99.1) 110m M (99.1) U20 1 3 3 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 6 6 0 0
M400pł 400 m ppł mężczyzn (91.4) 400m pł M 1 8 8 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 8 8 0 0
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 4 4 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 7 7 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 19 19 0 0
WM10 Dziesięciobój mężczyzn 10-bój M 1 3 3 0 0
WM10j Dziesięciobój M U20 10-bój M U20 1 4 4 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 8 8 0 0
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 20 20 0 0
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 26 26 0 0
291 291 0 0