PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SZTUM, 11.09.2019
6. Memoriał Wiesława Murawskiego
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 2 2 0 0 Kwd (2)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 2 2 0 0 K100 (2)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 1 1 0 0 Mwd (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 3 3 0 0 M100 (1) Mo (2) Mt (2)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 2 2 0 0 Mt (2) Mwd (2)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 2 2 0 0 Mo (2) Mwd (2)
12 12 0 0