PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KIELCE, 29.09.2019
Świętokrzyska LA Sztafeta Pokoleń
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 3 3 0 0
Kkulams Pchnięcie kulą K (2kg) SP Kula K (2kg) SP 1 3 3 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 1 1 0 0
Mkuladz Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U16 (4kg) 1 2 2 0 0
9 9 0 0