PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 25.04.2021
Warszawska Liga Biegowa 2021
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 22 22 0 0 K300dz (10) K600dzs (3)
K60dzm 60 metrów K U11 60 m K U11 1 36 36 0 0 K300dm1 (18) K600dm1 (1)
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 17 17 0 0 K300ds (9) K600ds (3)
K60s2 60 metrów K U13 60 m K U13 1 16 16 0 0 K300dz1 (7) K600ds1 (1)
K300dm1 300 metrów K U11 300m K U11 1 22 22 0 0 K60dzm (18)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 13 13 0 0 K60dz (10)
K300dz1 300 metrów K U13 300m K U13 1 18 18 0 0 K60s2 (7)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 19 19 0 0 K600ds (3) K60s1 (9)
K600dm1 600 metrów K U11 600m K U11 1 3 3 0 0 K60dzm (1)
K600dzs 600 metrów K U12 600 m K U12 1 11 11 0 0 K60dz (3)
K600ds1 600 metrów K U13 600m K U13 1 15 15 0 0 K60s2 (1)
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 10 10 0 0 K300ds (3) K60s1 (3)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 10 10 0 0 M300dz (4)
M60dzm 60 metrów M U11 60 m M U11 1 33 33 0 0 M300dm1 (16)
M60s1 60 metrów M U14 60m M U14 1 9 9 0 0 M300ds (3) M600ds (1)
M60s2 60 metrów M U13 60m M U13 1 11 11 0 0 M300dz1 (6)
M300dm1 300 metrów M U11 300m M U11 1 24 24 0 0 M600dm1 (2) M60dzm (16)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 10 10 0 0 M600dz (2) M60dz (4)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 5 5 0 0 M600ds (1) M60s1 (3)
M300dz1 300 metrów M U13 300m M U13 1 10 10 0 0 M60s2 (6)
M600dm1 600 metrów M U11 600m M U11 1 4 4 0 0 M300dm1 (2)
M600ds1 600 metrów M U13 600m M U13 1 10 10 0 0
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 5 5 0 0 M300ds (1) M60s1 (1)
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 3 3 0 0 M300dz (2)
336 336 0 0