PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
BIAŁE BŁOTA, 04.07.2020
Mityng ogólnopolski z okazji 15-lecia UKS Czapla Białe Błota
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 9 9 0 0 K200 (3) K300 (3) Kwd (1)
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 20 20 0 0 K300 (4) K600 (1) K80pł (2) Kojm (1) Kwd (3)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 17 17 0 0 K60 (3) Kojm (1) Kwd (3)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 14 14 0 0 K100 (4) K60 (3) K600 (3) K80pł (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 11 11 0 0 K100 (1) K300 (3)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 2 2 0 0
K80pł 80 m pł K U16 80m pł K U16 1 9 9 0 0 K100 (2) K300 (1) Kwd (2)
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 9 9 0 0 K100 (3) K200 (3) K60 (1) K80pł (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 4 4 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 6 6 0 0 K100 (1) K200 (1)
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 12 12 0 0 M200 (6) M300 (2) Mom (1) Mwd (2)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 4 4 0 0 M200 (2) M300 (2)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 12 12 0 0 M100 (2) M60 (6) Mwd (1)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 5 5 0 0 M100 (2) M60 (2)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 14 14 0 0
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 1 1 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 4 4 0 0 M200 (1) M60 (2)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 5 5 0 0 M60 (1)
158 158 0 0