PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
POZNAŃ, 13 - 14.08.2020
Mistrzostwa Woj. Wielkopolskiego U18 i U20 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 1 1 0 0 K200 (1)
K100j 100 metrów K U20 100m K U20 1 3 3 0 0 K200j (2) Ktrójsj (1)
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 12 12 0 0 K200jm (12)
K200 200 metrów kobiet 200m K 2 4 4 0 0 K100 (1) K400 (3)
K200j 200 metrów K U20 200m K U20 2 7 7 0 0 K100j (2) K100płj (2) K400j (2) Kwdj (1)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 17 17 0 0 K100jm (12) K400jm (5)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 5 5 0 0 K200 (3) K800 (1)
K400j 400 metrów K U20 400m K U20 1 2 2 0 0 K200j (2)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 12 12 0 0 K200jm (5) K400płjm (2)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 2 2 0 0 K1500 (1) K400 (1)
K800j 800 metrów K U20 800m K U20 1 1 1 0 0 K1500j (1)
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 6 6 0 0 K1500jm (3)
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 2 1 1 0 0 K800 (1)
K1500j 1500 metrów K U20 1500m K U20 2 1 1 0 0 K800j (1)
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 2 5 5 0 0 K3000jm (2) K800jm (3)
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 1 2 2 0 0 K1500jm (2)
K100płj 100 m ppł K U20 100m pł K U20 1 2 2 0 0 K200j (2)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 3 3 0 0 K400płjm (2) Ktrójsjm (1)
K400płj 400 m ppł K U20 (76.2) 400m pł K U20 2 1 1 0 0
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 2 7 7 0 0 K100płjm (2) K400jm (2)
K1500pjm 1500 m przeszkody K U18 1500m prz.K U18 1 1 1 0 0
K2000pj 2000 m przeszkody K U20 2000m prz.K U20 1 4 4 0 0
K4x100j 4x100 metrów K U20 4x100m K U20 1 1 1 0 0 K4x400j (1)
K4x100jm 4x100 metrów K U18 4x100m K U18 1 1 1 0 0 M4x100jm (1)
K4x400j 4x400 metrów K U20 4x400m K U20 2 1 1 0 0 K4x100j (1)
K4x400jm 4x400 metrów K U18 4x400m K U18 2 3 3 0 0 M4x400jm (2)
Kwdj Skok w dal K U20 W dal K U20 2 1 1 0 0 K200j (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 2 2 2 0 0 Ktrójsjm (2)
Ktrójsj Trójskok K U20 Trójskok K U20 1 1 1 0 0 K100j (1)
Ktrójsjm Trójskok K U18 Trójskok K U18 1 3 3 0 0 K100płjm (1) Kwdjm (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 1 1 0 0 Kmłotjm (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 2 2 0 0 Kmłotjm (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 2 1 1 0 0
Kmłotj Rzut młotem K U20 (4kg) Młot K U20 (4kg) 2 2 2 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 2 3 3 0 0 Kdyskjm (1) Kkulajm (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 2 2 2 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 2 3 3 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 1 1 0 0
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 2 1 1 0 0
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 1 1 0 0 M200 (1)
M100j 100 metrów M U20 100m M U20 1 1 1 0 0 M200j (1)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 3 3 0 0 M200jm (2) M400płjm (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 2 3 3 0 0 M100 (1)
M200j 200 metrów M U20 200m M U20 2 2 2 0 0 M100j (1) M400j (1)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 8 8 0 0 M100jm (2) M400jm (4) Mwjm (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0
M400j 400 metrów M U20 400m M U20 1 1 1 0 0 M200j (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 8 8 0 0 M200jm (4) M800jm (2)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 1 1 0 0
M800j 800 metrów M U20 800m M U20 1 1 1 0 0 M1500j (1)
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 4 4 0 0 M1500jm (2) M400jm (2)
M1500j 1500 metrów M U20 1500m M U20 2 1 1 0 0 M800j (1)
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 2 7 7 0 0 M3000jm (3) M800jm (2)
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 4 4 0 0
M3000j 3000 metrów M U20 3000m M U20 1 2 2 0 0 M5000j (2)
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 5 5 0 0 M1500jm (3)
M5000j 5000 metrów M U20 5000m M U20 2 2 2 0 0 M3000j (2)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 6 6 0 0 M400płjm (2) Mtrójsjm (1) Mwdjm (2)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 2 3 3 0 0 M100jm (1) M110jm (2)
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 1 1 1 0 0
M4x100jm 4x100 metrów M U18 4x100m M U18 1 2 2 0 0 K4x100jm (1) M4x400jm (1)
M4x400jm 4x400 metrów M U18 4x400m M U18 2 3 3 0 0 K4x400jm (2) M4x100jm (1)
Mwdj Skok w dal M U20 W dal M U20 2 2 2 0 0 Mtrójsj (2)
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 2 6 6 0 0 M110jm (2) Mtrójsjm (2) Mwjm (1)
Mtrójsj Trójskok M U20 Trójskok M U20 1 2 2 0 0 Mwdj (2)
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 5 5 0 0 M110jm (1) Mdyskjm (1) Mwdjm (2)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 2 2 0 0 Mdyskj (2)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 4 4 0 0 Mdyskjm (3)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 2 2 0 0 Mkulaj (2)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 5 5 0 0 Mkulajm (3) Mmłotjm (1) Mtrójsjm (1)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 2 1 1 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 2 2 2 0 0 Mdyskjm (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 2 1 1 0 0
Moj Rzut oszczepem M U20 (800) Oszczep M U20 (800) 1 1 1 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 2 3 3 0 0 M200jm (1) Mwdjm (1)
236 236 0 0