PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
GDAŃSK, 08.08.2020
Mityng kwalifikacyjny U18, U20 w rzutach
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 5 5 0 0 Kdysk (1) Kmłot (1)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 3 3 0 0 Kdyskjm (1) Kmłotjm (1) Kojm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 7 7 0 0 Kdyskm (2) Kom (3)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 4 4 0 0 Kkula (1) Kmłot (1) Ko (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 6 6 0 0 Kkulajm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 9 9 0 0 Kkulam (2) Kmłotjm (1) Kom (2)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 5 5 0 0 Kdysk (1) Kkula (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 5 5 0 0 Kdyskm (1) Kkulajm (1)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 11 11 0 0 Kdysk (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 2 2 0 0 Kkulajm (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 8 8 0 0 Kdyskm (2) Kkulam (3)
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 2 2 0 0 Mo (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 4 4 0 0 Mdyskjm (4)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 7 7 0 0 Mdyskm (3) Mom (1)
Mdysk Rzut dyskiem mężczyzn (2kg) Dysk M (2kg) 1 1 1 0 0
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 8 8 0 0 Mkulajm (4) Mmłotjm (1) Mojm (2) Mt (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 8 8 0 0 Mkulam (3) Mmłotjm (2) Mom (2)
Mmłot Rzut młotem mężczyzn (7.26kg) Młot M (7.26kg) 1 2 2 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 4 4 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 7 7 0 0 Mdyskjm (1) Mdyskm (2)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 7 7 0 0 Mkula (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 6 6 0 0 Mdyskjm (2) Mt (1)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 5 5 0 0 Mdyskm (2) Mkulam (1)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 3 3 0 0 Mdyskjm (1) Mojm (1)
132 132 0 0