PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
LDK!, Sezon 2018/19
Zgłoszenie zawodników do GSP i SOL
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 14 14 0 0
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 5 5 0 0
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 158 158 0 0
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 89 89 0 0
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 1 4 4 0 0
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 1 8 8 0 0
K200m 200 metrów K U16 200m K U16 1 7 7 0 0
M200m 200 metrów M U16 200m M U16 1 3 3 0 0
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 116 116 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 79 79 0 0
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 11 11 0 0
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 9 9 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 121 121 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 63 63 0 0
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 1 14 14 0 0
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 1 8 8 0 0
K800m 800 metrów K U16 800m K U16 1 4 4 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 97 97 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 51 51 0 0
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 4 4 0 0
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 9 9 0 0
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 1 2 2 0 0
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 1 1 1 0 0
K3ch_1_m 3 km chód K U16 3 km ch K U16 1 15 15 0 0
M5ch_1_m 5 km chód M U16 5 km ch M U16 1 2 2 0 0
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 2 2 0 0
K80pł 80 m ppł kobiet 80m pł K 1 33 33 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 4 4 0 0
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 3 3 0 0
M110m 110 m ppł M U16 (91.4) 110m M (91.4) U16 1 13 13 0 0
K200pł 200 m ppł kobiet 200m pł K 1 25 25 0 0
M200pł 200 m ppł mężczyzn 200m pł M 1 24 24 0 0
K400płjm 400 m ppł K U18 (76.2) 400m pł K U18 1 7 7 0 0
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 1 1 0 0
M2000pjm 2000 m przeszkody M U18 2000m prz.M U18 1 1 1 0 0
K2000pjm 2000 m przeszkody K U18 2000m prz.K U18 1 1 1 0 0
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 1 2 2 0 0
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 3 3 0 0
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 45 45 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 69 69 0 0
Mtrójsjm Trójskok M U18 Trójskok M U18 1 1 1 0 0
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 2 2 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 5 5 0 0
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 42 42 0 0
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 27 27 0 0
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 5 5 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 25 25 0 0
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 2 2 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 25 25 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 3 3 0 0
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 8 8 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 4 4 0 0
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 7 7 0 0
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 20 20 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 5 5 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 31 31 0 0
WK7jm Siedmiobój K U18 7-bój K U18 1 3 3 0 0
WM10jm Dziesięciobój M U18 10-bój M U18 1 1 1 0 0
WK5m Pięciobój K U16 5-bój K U16 1 12 12 0 0
WM5m Pięciobój M U16 5-bój M U16 1 6 6 0 0
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 4 4 0 0
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 2 2 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 48 48 0 0
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 24 24 0 0
Ktjm Skok o tyczce K U18 Tyczka K U18 1 3 3 0 0
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 6 6 0 0
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 12 12 0 0
1460 1460 0 0