Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Warszawa, 12-13.12.2020
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100_2_E1 12 K100_E1 (12) K300_2_E1 (12) K300_E1 (12) Ksztaf_1 (12)
K100_E1 12 K100_2_E1 (12) K300_2_E1 (12) K300_E1 (12) Ksztaf_1 (12)
M100_2_E1 4 M100_E1 (4) M300_2_E1 (4) M300_E1 (4) Msztaf_1 (4)
M100_E1 4 M100_2_E1 (4) M300_2_E1 (4) M300_E1 (4) Msztaf_1 (4)
K300_E1 12 K100_2_E1 (12) K100_E1 (12) K300_2_E1 (12) Ksztaf_1 (12)
K300_E2 13 K300_2_E2 (13) K500_1_E2 (13) K500_2_E2 (13) Ksztaf_1 (13)
K300_2_E2 13 K300_E2 (13) K500_1_E2 (13) K500_2_E2 (13) Ksztaf_1 (13)
K300_2_E1 12 K100_2_E1 (12) K100_E1 (12) K300_E1 (12) Ksztaf_1 (12)
M300_2_E1 4 M100_2_E1 (4) M100_E1 (4) M300_E1 (4) Msztaf_1 (4)
M300_E1 4 M100_2_E1 (4) M100_E1 (4) M300_2_E1 (4) Msztaf_1 (4)
M300_2_E2 7 M300_E2 (7) M500_1_E2 (7) M500_2_E2 (7) Msztaf_1 (7)
M300_E2 7 M300_2_E2 (7) M500_1_E2 (7) M500_2_E2 (7) Msztaf_1 (7)
K500_1_D2 6 K1000_D2 (6) K500_2_D2 (6) K500_3_D2 (6) Ksztaf_2 (6)
K500_3_D1 9 K500_1_D1 (9) K500_2_D1 (9) K500_4_D1 (9) Ksztaf_2 (9)
K500_2_D2 6 K1000_D2 (6) K500_1_D2 (6) K500_3_D2 (6) Ksztaf_2 (6)
K500_1_D1 9 K500_2_D1 (9) K500_3_D1 (9) K500_4_D1 (9) Ksztaf_2 (9)
K500_4_D1 9 K500_1_D1 (9) K500_2_D1 (9) K500_3_D1 (9) Ksztaf_2 (9)
K500_1_E2 13 K300_2_E2 (13) K300_E2 (13) K500_2_E2 (13) Ksztaf_1 (13)
K500_2_D1 9 K500_1_D1 (9) K500_3_D1 (9) K500_4_D1 (9) Ksztaf_2 (9)
K500_2_E2 13 K300_2_E2 (13) K300_E2 (13) K500_1_E2 (13) Ksztaf_1 (13)
K500_3_D2 6 K1000_D2 (6) K500_1_D2 (6) K500_2_D2 (6) Ksztaf_2 (6)
M500_3_D1 6 M500_1_D1 (6) M500_2_D1 (6) M500_4_D1 (6) Msztaf_2 (4)
M500_1_D2 4 M1000_D2 (4) M500_2_D2 (4) M500_3_D2 (4) Msztaf_2 (2)
M500_1_E2 7 M300_2_E2 (7) M300_E2 (7) M500_2_E2 (7) Msztaf_1 (7)
M500_2_D1 6 M500_1_D1 (6) M500_3_D1 (6) M500_4_D1 (6) Msztaf_2 (4)
M500_2_D2 4 M1000_D2 (4) M500_1_D2 (4) M500_3_D2 (4) Msztaf_2 (2)
M500_2_E2 7 M300_2_E2 (7) M300_E2 (7) M500_1_E2 (7) Msztaf_1 (7)
M500_1_D1 6 M500_2_D1 (6) M500_3_D1 (6) M500_4_D1 (6) Msztaf_2 (4)
M500_4_D1 6 M500_1_D1 (6) M500_2_D1 (6) M500_3_D1 (6) Msztaf_2 (4)
M500_3_D2 4 M1000_D2 (4) M500_1_D2 (4) M500_2_D2 (4) Msztaf_2 (2)
K1000_D2 6 K500_1_D2 (6) K500_2_D2 (6) K500_3_D2 (6) Ksztaf_2 (6)
M1000_D2 4 M500_1_D2 (4) M500_2_D2 (4) M500_3_D2 (4) Msztaf_2 (2)
Ksztaf_1 25 K100_2_E1 (12) K100_E1 (12) K300_2_E1 (12) K300_2_E2 (13) K300_E1 (12) K300_E2 (13) K500_1_E2 (13) K500_2_E2 (13)
Ksztaf_2 15 K1000_D2 (6) K500_1_D1 (9) K500_1_D2 (6) K500_2_D1 (9) K500_2_D2 (6) K500_3_D1 (9) K500_3_D2 (6) K500_4_D1 (9)
Msztaf_1 11 M100_2_E1 (4) M100_E1 (4) M300_2_E1 (4) M300_2_E2 (7) M300_E1 (4) M300_E2 (7) M500_1_E2 (7) M500_2_E2 (7)
Msztaf_2 6 M1000_D2 (2) M500_1_D1 (4) M500_1_D2 (2) M500_2_D1 (4) M500_2_D2 (2) M500_3_D1 (4) M500_3_D2 (2) M500_4_D1 (4)