Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskie Zawody Dzieci - Finał
Tomaszów Mazowiecki, 24-25.02.2024
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
Kwiel_E1 26 Ksztaf_1 (21)
Kwiel_D1 36 Kmass (29)
Kwiel_D2 37 Kmass (30)
Kwiel_E2 37 Ksztaf_1 (30)
Kwiel_F2 16 Ksztaf_1 (14)
Mwiel_F2 10 Msztaf_1 (7)
Mwiel_E1 8 Msztaf_1 (4)
Mwiel_D1 18 Mmass (16)
Mwiel_E2 13 Msztaf_1 (10)
Mwiel_D2 12 Mmass (11)
Kmass 59 Kwiel_D1 (29) Kwiel_D2 (30)
Mmass 27 Mwiel_D1 (16) Mwiel_D2 (11)
Ksztaf_1 65 Kwiel_E1 (21) Kwiel_E2 (30) Kwiel_F2 (14)
Msztaf_1 21 Mwiel_E1 (4) Mwiel_E2 (10) Mwiel_F2 (7)