Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Sanok, 11-12.02.2023
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K100_2_E1 20 K100_E1 (22) K300_2_E1 (22) K300_E1 (22) Ksztaf_1 (22)
K100_E1 20 K100_2_E1 (22) K300_2_E1 (22) K300_E1 (22) Ksztaf_1 (22)
M100_E1 9 M100_2_E1 (9) M300_2_E1 (9) M300_E1 (9) Msztaf_1 (8)
M100_2_E1 9 M100_E1 (9) M300_2_E1 (9) M300_E1 (9) Msztaf_1 (8)
K300_2_E2 30 K300_E2 (46) K500_1_E2 (46) K500_2_E2 (46) Ksztaf_1 (46)
K300_E1 20 K100_2_E1 (22) K100_E1 (22) K300_2_E1 (22) Ksztaf_1 (22)
K300_2_E1 20 K100_2_E1 (22) K100_E1 (22) K300_E1 (22) Ksztaf_1 (22)
K300_E2 30 K300_2_E2 (46) K500_1_E2 (46) K500_2_E2 (46) Ksztaf_1 (46)
M300_2_E1 9 M100_2_E1 (9) M100_E1 (9) M300_E1 (9) Msztaf_1 (8)
M300_E2 12 M300_2_E2 (12) M500_1_E2 (12) M500_2_E2 (12) Msztaf_1 (11)
M300_2_E2 12 M300_E2 (12) M500_1_E2 (12) M500_2_E2 (12) Msztaf_1 (11)
M300_E1 9 M100_2_E1 (9) M100_E1 (9) M300_2_E1 (9) Msztaf_1 (8)
K500_2_E2 30 K300_2_E2 (46) K300_E2 (46) K500_1_E2 (46) Ksztaf_1 (46)
K500_2_D2 26 K1000_D2 (28) K500_1_D2 (28) K500_3_D2 (28) Ksztaf_2 (24)
K500_4_D1 23 K500_1_D1 (27) K500_2_D1 (27) K500_3_D1 (27) Ksztaf_2 (17)
K500_1_D2 26 K1000_D2 (28) K500_2_D2 (28) K500_3_D2 (28) Ksztaf_2 (24)
K500_3_D1 23 K500_1_D1 (27) K500_2_D1 (27) K500_4_D1 (27) Ksztaf_2 (17)
K500_3_D2 26 K1000_D2 (28) K500_1_D2 (28) K500_2_D2 (28) Ksztaf_2 (24)
K500_1_E2 30 K300_2_E2 (46) K300_E2 (46) K500_2_E2 (46) Ksztaf_1 (46)
K500_2_D1 23 K500_1_D1 (27) K500_3_D1 (27) K500_4_D1 (27) Ksztaf_2 (17)
K500_1_D1 23 K500_2_D1 (27) K500_3_D1 (27) K500_4_D1 (27) Ksztaf_2 (17)
M500_2_D1 4 M500_1_D1 (6) M500_3_D1 (6) M500_4_D1 (4) Msztaf_2 (6)
M500_1_E2 12 M300_2_E2 (12) M300_E2 (12) M500_2_E2 (12) Msztaf_1 (11)
M500_2_E2 12 M300_2_E2 (12) M300_E2 (12) M500_1_E2 (12) Msztaf_1 (11)
M500_1_D1 4 M500_2_D1 (6) M500_3_D1 (6) M500_4_D1 (4) Msztaf_2 (6)
M500_2_D2 14 M1000_D2 (16) M500_1_D2 (16) M500_3_D2 (16) Msztaf_2 (16)
M500_4_D1 3 M500_1_D1 (4) M500_2_D1 (4) M500_3_D1 (4) Msztaf_2 (4)
M500_1_D2 14 M1000_D2 (16) M500_2_D2 (16) M500_3_D2 (16) Msztaf_2 (16)
M500_3_D1 4 M500_1_D1 (6) M500_2_D1 (6) M500_4_D1 (4) Msztaf_2 (6)
M500_3_D2 14 M1000_D2 (16) M500_1_D2 (16) M500_2_D2 (16) Msztaf_2 (16)
K1000_D2 26 K500_1_D2 (28) K500_2_D2 (28) K500_3_D2 (28) Ksztaf_2 (24)
M1000_D2 14 M500_1_D2 (16) M500_2_D2 (16) M500_3_D2 (16) Msztaf_2 (16)
Ksztaf_1 50 K100_2_E1 (22) K100_E1 (22) K300_2_E1 (22) K300_2_E2 (46) K300_E1 (22) K300_E2 (46) K500_1_E2 (46) K500_2_E2 (46)
Ksztaf_2 41 K1000_D2 (24) K500_1_D1 (17) K500_1_D2 (24) K500_2_D1 (17) K500_2_D2 (24) K500_3_D1 (17) K500_3_D2 (24) K500_4_D1 (17)
Msztaf_2 18 M1000_D2 (16) M500_1_D1 (6) M500_1_D2 (16) M500_2_D1 (6) M500_2_D2 (16) M500_3_D1 (6) M500_3_D2 (16) M500_4_D1 (4)
Msztaf_1 19 M100_2_E1 (8) M100_E1 (8) M300_2_E1 (8) M300_2_E2 (11) M300_E1 (8) M300_E2 (11) M500_1_E2 (11) M500_2_E2 (11)