Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Lubin, 04-05.12.2021
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K500_1_D1 30 K500_2_D1 (30) K500_3_D1 (30) K500_4_D1 (30) Ksztaf_2 (29)
K500_3_D2 30 K1000_D2 (30) K500_1_D2 (30) K500_2_D2 (30) Ksztaf_2 (30)
K500_1_D2 30 K1000_D2 (30) K500_2_D2 (30) K500_3_D2 (30) Ksztaf_2 (30)
K500_4_D1 30 K500_1_D1 (30) K500_2_D1 (30) K500_3_D1 (30) Ksztaf_2 (29)
K500_2_D1 30 K500_1_D1 (30) K500_3_D1 (30) K500_4_D1 (30) Ksztaf_2 (29)
K500_2_D2 30 K1000_D2 (30) K500_1_D2 (30) K500_3_D2 (30) Ksztaf_2 (30)
K500_3_D1 30 K500_1_D1 (30) K500_2_D1 (30) K500_4_D1 (30) Ksztaf_2 (29)
K500_2_E2 25 K250_1_E2 (25) K250_2_E2 (25) K500_1_E2 (25) Ksztaf_1 (25)
K500_1_E2 25 K250_1_E2 (25) K250_2_E2 (25) K500_2_E2 (25) Ksztaf_1 (25)
M500_1_D1 14 M500_2_D1 (14) M500_3_D1 (14) M500_4_D1 (14) Msztaf_2 (14)
M500_3_D2 10 M1000_D2 (10) M500_1_D2 (10) M500_2_D2 (10) Msztaf_2 (8)
M500_4_D1 14 M500_1_D1 (14) M500_2_D1 (14) M500_3_D1 (14) Msztaf_2 (14)
M500_2_E2 8 M250_1_E2 (8) M250_2_E2 (8) M500_1_E2 (8) Msztaf_1 (7)
M500_3_D1 14 M500_1_D1 (14) M500_2_D1 (14) M500_4_D1 (14) Msztaf_2 (14)
M500_2_D2 10 M1000_D2 (10) M500_1_D2 (10) M500_3_D2 (10) Msztaf_2 (8)
M500_2_D1 14 M500_1_D1 (14) M500_3_D1 (14) M500_4_D1 (14) Msztaf_2 (14)
M500_1_E2 8 M250_1_E2 (8) M250_2_E2 (8) M500_2_E2 (8) Msztaf_1 (7)
M500_1_D2 10 M1000_D2 (10) M500_2_D2 (10) M500_3_D2 (10) Msztaf_2 (8)
K1000_D2 30 K500_1_D2 (30) K500_2_D2 (30) K500_3_D2 (30) Ksztaf_2 (30)
M1000_D2 10 M500_1_D2 (10) M500_2_D2 (10) M500_3_D2 (10) Msztaf_2 (8)
K250_1_E1 25 K250 (25) K250_2_E1 (25) K250_3_E1 (25) Ksztaf_1 (25)
K250_3_E1 26 K250 (25) K250_1_E1 (25) K250_2_E1 (26) Ksztaf_1 (25)
K250_1_E2 25 K250_2_E2 (25) K500_1_E2 (25) K500_2_E2 (25) Ksztaf_1 (25)
K250 25 K250_1_E1 (25) K250_2_E1 (25) K250_3_E1 (25) Ksztaf_1 (25)
K250_2_E2 25 K250_1_E2 (25) K500_1_E2 (25) K500_2_E2 (25) Ksztaf_1 (25)
K250_2_E1 26 K250 (25) K250_1_E1 (25) K250_3_E1 (26) Ksztaf_1 (25)
M250_1_E2 8 M250_2_E2 (8) M500_1_E2 (8) M500_2_E2 (8) Msztaf_1 (7)
M250_1_E1 13 M250 (13) M250_2_E1 (13) M250_3_E1 (13) Msztaf_1 (11)
M250_3_E1 13 M250 (13) M250_1_E1 (13) M250_2_E1 (13) Msztaf_1 (11)
M250 13 M250_1_E1 (13) M250_2_E1 (13) M250_3_E1 (13) Msztaf_1 (11)
M250_2_E2 8 M250_1_E2 (8) M500_1_E2 (8) M500_2_E2 (8) Msztaf_1 (7)
M250_2_E1 13 M250 (13) M250_1_E1 (13) M250_3_E1 (13) Msztaf_1 (11)
Ksztaf_2 59 K1000_D2 (30) K500_1_D1 (29) K500_1_D2 (30) K500_2_D1 (29) K500_2_D2 (30) K500_3_D1 (29) K500_3_D2 (30) K500_4_D1 (29)
Ksztaf_1 50 K250 (25) K250_1_E1 (25) K250_1_E2 (25) K250_2_E1 (25) K250_2_E2 (25) K250_3_E1 (25) K500_1_E2 (25) K500_2_E2 (25)
Msztaf_2 22 M1000_D2 (8) M500_1_D1 (14) M500_1_D2 (8) M500_2_D1 (14) M500_2_D2 (8) M500_3_D1 (14) M500_3_D2 (8) M500_4_D1 (14)
Msztaf_1 18 M250 (11) M250_1_E1 (11) M250_1_E2 (7) M250_2_E1 (11) M250_2_E2 (7) M250_3_E1 (11) M500_1_E2 (7) M500_2_E2 (7)