Internetowe zgłoszenia do imprezy: Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Lubin, 07-08.12.2019
Konkurencja Ile zgłoszeń Ile w serii Ile serii Czas konkurencji(jednost) Suma bieg Inne starty
K500_2_D2 15 K1000_D2 (15) K500_1_D2 (15) K500_3_D2 (15) Ksztaf_2 (13)
K500_4_D1 17 K500_1_D1 (17) K500_2_D1 (17) K500_3_D1 (17) Ksztaf_2 (17)
K500_E2 30 K250_1_E2 (31) K250_2_E2 (31) K250_3_E2 (31) Ksztaf_1 (31)
K500_1_D2 15 K1000_D2 (15) K500_2_D2 (15) K500_3_D2 (15) Ksztaf_2 (13)
K500_3_D1 17 K500_1_D1 (17) K500_2_D1 (17) K500_4_D1 (17) Ksztaf_2 (17)
K500_2_D1 17 K500_1_D1 (17) K500_3_D1 (17) K500_4_D1 (17) Ksztaf_2 (17)
K500_3_D2 15 K1000_D2 (15) K500_1_D2 (15) K500_2_D2 (15) Ksztaf_2 (13)
K500_1_D1 17 K500_2_D1 (17) K500_3_D1 (17) K500_4_D1 (17) Ksztaf_2 (17)
M500_3_D2 10 M1000_D2 (12) M500_1_D2 (12) M500_2_D2 (12) Msztaf_2 (11)
M500_4_D1 5 M500_1_D1 (5) M500_2_D1 (5) M500_3_D1 (5) Msztaf_2 (4)
M500_3_D1 5 M500_1_D1 (5) M500_2_D1 (5) M500_4_D1 (5) Msztaf_2 (4)
M500_1_D2 10 M1000_D2 (12) M500_2_D2 (12) M500_3_D2 (12) Msztaf_2 (11)
M500_2_D1 5 M500_1_D1 (5) M500_3_D1 (5) M500_4_D1 (5) Msztaf_2 (4)
M500_2_D2 10 M1000_D2 (12) M500_1_D2 (12) M500_3_D2 (12) Msztaf_2 (11)
M500_1_D1 5 M500_2_D1 (5) M500_3_D1 (5) M500_4_D1 (5) Msztaf_2 (4)
M500_1_E2 4 M250_1_E2 (4) M250_2_E2 (4) M250_3_E2 (4) Msztaf_1 (4)
K1000_D2 15 K500_1_D2 (15) K500_2_D2 (15) K500_3_D2 (15) Ksztaf_2 (13)
M1000_D2 10 M500_1_D2 (12) M500_2_D2 (12) M500_3_D2 (12) Msztaf_2 (11)
K250_1_E2 31 K250_2_E2 (33) K250_3_E2 (33) K500_E2 (31) Ksztaf_1 (33)
K250_1_E1 32 K250_2_E1 (32) K250_3_E1 (32) Ksztaf_1 (32)
K250_2_E2 31 K250_1_E2 (33) K250_3_E2 (33) K500_E2 (31) Ksztaf_1 (33)
K250_2_E1 32 K250_1_E1 (32) K250_3_E1 (32) Ksztaf_1 (32)
K250_3_E1 32 K250_1_E1 (32) K250_2_E1 (32) Ksztaf_1 (32)
K250_3_E2 31 K250_1_E2 (33) K250_2_E2 (33) K500_E2 (31) Ksztaf_1 (33)
M250_2_E1 15 M250_1_E1 (15) M250_3_E1 (15) Msztaf_1 (15)
M250_1_E2 4 M250_2_E2 (4) M250_3_E2 (4) M500_1_E2 (4) Msztaf_1 (4)
M250_3_E1 15 M250_1_E1 (15) M250_2_E1 (15) Msztaf_1 (15)
M250_2_E2 4 M250_1_E2 (4) M250_3_E2 (4) M500_1_E2 (4) Msztaf_1 (4)
M250_1_E1 15 M250_2_E1 (15) M250_3_E1 (15) Msztaf_1 (15)
M250_3_E2 4 M250_1_E2 (4) M250_2_E2 (4) M500_1_E2 (4) Msztaf_1 (4)
Ksztaf_1 63 K250_1_E1 (32) K250_1_E2 (33) K250_2_E1 (32) K250_2_E2 (33) K250_3_E1 (32) K250_3_E2 (33) K500_E2 (31)
Ksztaf_2 30 K1000_D2 (13) K500_1_D1 (17) K500_1_D2 (13) K500_2_D1 (17) K500_2_D2 (13) K500_3_D1 (17) K500_3_D2 (13) K500_4_D1 (17)
Msztaf_2 13 M1000_D2 (11) M500_1_D1 (4) M500_1_D2 (11) M500_2_D1 (4) M500_2_D2 (11) M500_3_D1 (4) M500_3_D2 (11) M500_4_D1 (4)
Msztaf_1 19 M250_1_E1 (15) M250_1_E2 (4) M250_2_E1 (15) M250_2_E2 (4) M250_3_E1 (15) M250_3_E2 (4) M500_1_E2 (4)