Admin panel
PL | EN

The online entry for the event:

ZACHODNIA LIGA MTB

Do zawodów zgłaszamy się tylko jeden raz.

Terms and Condition

System of entry is: Inactive

LOG IN CHECK START LIST
Name:
Surname:
Sex:
Birth date:
 
Address:

Notify in case of emergency:
 
Select club/team from curent list:
or please write in a new name of club/team:
Select nationality:
Wybierz konkurencję
MINI
MEGA
MINI P2
MŁODZIK/MŁODZICZKA
P0
ŻAK/ŻAKINI
Additional category:
none
Mieszkańcy Gminy Bogdaniec
Mieszkańcy Drezdenka
Pracownicy Lasów Państwowych
P2 (tylko MINI)
STO +
Additional category 2::
none
Mieszkańcy Gminy Bogdaniec
Mieszkańcy Drezdenka
Pracownicy Lasów Państwowych
P2 (tylko MINI)
STO +
Contact e-mail:
Field required to correspondence with the organizers
Please write in an e-mail again:
Confirm e-mail
Mobile number:
Confirm mobile number:
 
Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu cyklu ZACHODNIA LIGA MTB. Oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu ZACHODNIA LIGA MTB i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Akceptuje warunki uczestnictwa w cyklu ZACHODNIA LIGA MTB , które zostały określone w regulaminie i zgłaszam swój udział w zawodach. Oświadczam, ze jestem zdolny do udziału w zawodach sportowych o charakterze wytrzymałościowym. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie w udziału w zawodach. Posiadam dobry stan zdrowia, i nie mam żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach kolarskich.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest KS Active Life. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i podaję je dobrowolnie. Dane czyli imię, nazwisko, rocznik, klub/miejscowość, płeć, telefon będą przetwarzane w celu uczestnictwa w zawodach sportowych czyli informacyjnym, sporządzenia listy startowej a także wyników i wysłania ich SMS-em. Dane będą przekazywane innym podmiotom, niezbędnym do prawidłowej obsługi zawodów. Dane będą przechowywane do 7 dni od daty zakończenia imprezy. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
DomTel-Sport
©by Pilar 2010-2020