PL | EN

Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2023

Terms and Condition

System of entry is: Inactive

LOG IN LISTY
Name:
Surname:
Sex:

Birth date:
 
Address:

Notify in case of emergency:
 
Select club/team from curent list:
or please write in a new name of club/team:
Select nationality:
Wybierz konkurencję

Additional category:


 
Additional category 2::
none
Mistrzostwa Polski Dystrybutorów Elektrotechniki (Wolsztyn)

Rozmiar koszulki:
Contact e-mail:
Field required to correspondence with the organizers
Please write in an e-mail again:
Confirm e-mail
Mobile number:
Confirm mobile number:
 
*  Oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Posiadam dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach. W przypadku osób poniżej 18 lat zgodę na udział w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań potwierdzą czytelnym popisem przedstawiciele ustawowi Uczestnika tj. rodzice lub opiekunowie prawni.
*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu przez koordynatora Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Stowarzyszenie Bike & Run Promotion, Organizatorów oraz sponsorów Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w celach związanych z uczestnictwem w imprezie w tym do ich udostępnienia przez zamieszczanie wyników z imprezy oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez koordynatora Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Stowarzyszenie Bike & Run Promotion, Organizatorów i sponsora tytularnego Kaczmarek Electric S.A.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez sponsora tytularnego Grand Prix Kaczmarek Electric MTB - Kaczmarek Electric S.A. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez sponsora tytularnego Grand Prix Kaczmarek Electric MTB - Kaczmarek Electric S.A.

* niezbędne do rejestracji

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników Grand Prix Kaczmarek Electric MTB są: Stowarzyszenie Bike & Run Promotion z siedzibą w Powodowie (Powodowo 52, 64-200 Wolsztyn) Organizatorzy oraz w przypadku oznaczenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub przetwarzania danych w celach marketingowych sponsor tytularny cyklu Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie (ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn). Dane zbierane są w celu organizacji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB bądź w przypadku oznaczenia stosownej zgody również w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowej. Podanie danych jest dobrowolnie niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwości ich poprawiania ponadto uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na otrzymanie informacji handlowych lub przetwarzania jego danych w celach marketingowych w każdym czasie.
   
©by Pilar 2010-2023
PŁATNOŚCI OBSLUGIWANE PRZEZ dotpay