PL | EN

Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2024

REGULAMIN

System zgłoszeń jest: Aktywny

ZALOGUJ SIĘ DO ZGŁOSZENIA LISTY
Imię:
Nazwisko:
Płeć:

Data urodzenia:
 
Adres:

W razie wypadku zawiadomić:
 
Wybierz klub/drużynę z aktualnie zgłoszonych:
lub wpisz nową nazwę klubu lub drużyny:
Wybierz narodowość:
Wybierz konkurencję
Dodatkowa klasyfikacja:


 
Dodatkowa klasyfikacja 2:
brak
Mistrzostwa Polski Branży Elektrotechnicznej (Wolsztyn)

Mistrzostwa Branży Miedziowej

Rozmiar koszulki:
E-mail kontaktowy:
Pole wymagane w celu korespondencji z organizatorami
Podaj ponownie e-mail:
Powtórz e-mail podany powyżej
Telefon kontaktowy:
Podaj ponownie telefon:
 
*  Oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Posiadam dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach. W przypadku osób poniżej 18 lat zgodę na udział w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań potwierdzą czytelnym popisem przedstawiciele ustawowi Uczestnika tj. rodzice lub opiekunowie prawni.
*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu przez koordynatora Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Stowarzyszenie Bike & Run Promotion, Organizatorów oraz sponsorów Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w celach związanych z uczestnictwem w imprezie w tym do ich udostępnienia przez zamieszczanie wyników z imprezy oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez koordynatora Grand Prix Kaczmarek Electric MTB Stowarzyszenie Bike & Run Promotion, Organizatorów i sponsora tytularnego Kaczmarek Electric S.A.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez sponsora tytularnego Grand Prix Kaczmarek Electric MTB - Kaczmarek Electric S.A. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez sponsora tytularnego Grand Prix Kaczmarek Electric MTB - Kaczmarek Electric S.A.

* niezbędne do rejestracji

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników Grand Prix Kaczmarek Electric MTB są: Stowarzyszenie Bike & Run Promotion z siedzibą w Powodowie (Powodowo 52, 64-200 Wolsztyn) Organizatorzy oraz w przypadku oznaczenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub przetwarzania danych w celach marketingowych sponsor tytularny cyklu Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie (ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn). Dane zbierane są w celu organizacji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB bądź w przypadku oznaczenia stosownej zgody również w celach marketingowych lub przesyłania informacji handlowej. Podanie danych jest dobrowolnie niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwości ich poprawiania ponadto uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na otrzymanie informacji handlowych lub przetwarzania jego danych w celach marketingowych w każdym czasie.
   
©by Pilar 2010-2024
PŁATNOŚCI OBSLUGIWANE PRZEZ PRZELEWY24