Admin panel
PL | EN

Maratony Rowerowe Lang Team

Terms and Condition

System of entry is: Inactive

LOG IN LISTY
Name:
Surname:
Sex:
Birth date:
 
Address:

Notify in case of emergency:
 
Select club/team from curent list:
or please write in a new name of club/team:
License:
Select nationality:
Select distance:
GRAND FONDO MTB OPEN
GRAND FONDO
MEDIO
MINI
RODZINNA PARADA
Contact e-mail:
Field required to correspondence with the organizers
Please write in an e-mail again:
Confirm e-mail
Mobile number:
Confirm mobile number:
 
*  Ukończyłem/ukończyłam 18 lat i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu imprezy kolarskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Posiadam dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. Odnośnie osób poniżej 18 lat zgodę na udział w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych potwierdzają przedstawiciele ustawowi tj. rodzice, opiekunowie lub kurator.
*  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pachnąca 81 w celach związanych z uczestnictwem w imprezie kolarskiej, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pachnąca 81 informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS) na podany wyżej adres e-mail i numer telefonu kontaktowego


   
©by Pilar 2010-2019
PŁATNOŚCI OBSLUGIWANE PRZEZ dotpay