Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Anna
nazwisko : GUZOWSKA
data ur. : 1980-01-15 (Masters) 39 213
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.92 (+0.9)   1998-07-11   Bydgoszcz  U20
  11.87 (0.0)   1999-07-20   Białystok  U20
  11.87 (0.0)   2001-09-07   Grudziądz  U23
  12.00 (0.0)   2003-05-03   Sieradz  Sen
  11.71 (+1.2)   2004-05-22   Wrocław  Sen
  11.94 (+1.7)   2006-05-20   Warszawa  Sen
  12.02 (-0.4)   2011-08-06   Częstochowa  Sen

  200 m wykres

  23.85 (+0.7)   1998-07-31   Annecy  U20
  24.01 (+1.0)   1999-08-06   Ryga  U20
  24.66 (-0.6)   2000-07-01   Sopot  U23
  23.86 (+1.0)   2001-08-19   Gdańsk  U23
  23.51 (+1.6)   2002-06-08   Bydgoszcz  U23
  22.87 (+1.3)   2003-07-06   Bielsko Biała  Sen
  23.00 (+1.4)   2004-08-23   Ateny  Sen
  23.02 (+2.0)   2005-06-26   Biała Podlaska  Sen
  23.71 (+1.7)   2006-05-27   Biała Podlaska  Sen
  24.27 (+0.6)   2011-06-18   Warszawa  Sen

  400 m wykres

  56.46   1998-09-19   Łódź  U20
  52.74   2000-08-05   Kraków  U23
  54.18   2001-08-18   Gdańsk  U23
  53.07   2002-05-25   Biała Podlaska  U23
  51.88   2003-06-15   Warszawa  Sen
  52.44   2004-06-23   Siedlce  Sen
  51.29   2005-06-25   Biała Podlaska  Sen
  53.87   2011-08-12   Bydgoszcz  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.016541004180908 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl