Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Justyna
nazwisko : BĄK
data ur. : 1974-08-01 (Masters) 45 15
płeć : Kobieta
klub : KS Piętka Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1500 m wykres

  4:12.09   1999-07-10   Lublin  Sen
  4:12.53   2000-08-23   Cottbus  Sen
  4:12.97   2001-07-14   Gdańsk  Sen
  4:12.53   2002-06-16   Warszawa  Sen
  4:17.84   2004-07-11   Biała Podlaska  Sen
  4:25.45   2006-06-17   Siedlce  Sen

  3000 m wykres

   9:59.08   1998-06-07   Malmö  Sen
   9:13.83   1999-06-14   Praga  Sen
   9:07.09   2000-09-02   Białystok  Sen
   9:04.50   2001-06-18   Praga  Sen
   9:12.36   2005-06-03   Barcelona  Sen

  5000 m wykres

  16:07.43   1999-07-02   Kraków  Sen
  15:41.18   2000-06-18   Zamość  Sen
  16:04.93   2001-06-24   Vaasa  Sen
  16:03.19   2004-07-02   Bydgoszcz  Sen
  17:09.53   2005-06-24   Biała Podlaska  Sen
  17:36.87   2007-06-24   Monachium GER  Sen
  15:57.26   2008-07-04   Szczecin  Sen

  10000 m wykres

  32:58.97   2000-08-06   Kraków  Sen

  Półmaraton wykres

  1:12:14   2007-03-25   Warszawa  Sen
  1:14:15   2008-04-23   Orihuela ESP  Sen
  1:15:18   2010-02-14   Orihuela (ESP)  Masters

  Maraton wykres

  2:41:50   2006-10-22   Wenecja ITA  Sen
  2:30:45   2007-10-21   Carpi ITA  Sen
  2:38:03   2008-03-16   Rzym ITA  Sen
  2:37:52   2010-04-25   Madrid (ESP)  Masters

  2000 m prz wykres

  6:21.36   2001-07-09   Nicea  Sen

  3000 m prz wykres

   9:58.77   1999-09-08   Białystok  Sen
   9:57.03   2000-06-24   Warszawa  Sen
   9:25.31   2001-07-09   Nicea  Sen
   9:32.26   2002-06-12   Ostrawa  Sen
   9:50.27   2004-06-08   Ostrawa  Sen
   9:51.51   2005-06-17   Florencja  Sen
   9:57.17   2006-06-10   Kozienice  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.020874977111816 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl