Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Anna KIEŁBASIŃSKA
imię : Anna
nazwisko : KIEŁBASIŃSKA
data ur. : 1990-06-26 (Sen) 29 53
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.43 (-2.7)   2005-06-18   Warszawa  U16
  12.21 (-0.4)   2006-09-16   Warszawa  U18
  12.07 (-0.7)   2007-06-06   Siedlce  U18
  11.78 (+0.7)   2008-05-24   Warszawa  U20
  11.75 (+0.2)   2009-09-05   Kraków  U20
  11.59 (+1.7)   2010-06-29   Moskwa (RUS)  U23
  11.54 (+1.9)   2011-06-12   Kraków  U23
  11.51 (+0.5)   2012-07-07   Białogard  U23
  11.82 (+1.0)   2013-07-19   Toruń  Sen
  11.50 (+0.4)   2014-07-29   Szczecin  Sen
  11.34 (+1.0)   2015-06-14   Bydgoszcz  Sen
  11.49 (-0.6)   2016-08-28   Warszawa  Sen
  11.46 (+1.6)   2017-06-13   Turku (FIN)  Sen
  11.44 (+0.3)   2018-08-15   Szczecin  Sen
  11.52 (-1.0)   2019-06-02   Gliwice  Sen

  200 m wykres

  25.34 (+0.3)   2005-06-29   Warszawa  U16
  24.91 (+1.9)   2006-07-15   Warszawa  U18
  24.52 (+1.2)   2007-05-13   Warszawa  U18
  23.80 (-1.1)   2008-07-10   Bydgoszcz  U20
  23.61 (+0.8)   2009-07-24   Nowy Sad (SRB)  U20
  23.51 (-1.5)   2010-07-09   Bielsko-Biała  U23
  23.23 (-1.0)   2011-07-16   Ostrava (CZE)  U23
  23.50 (+0.2)   2012-06-16   Bielsko-Biała  U23
  23.93 (+1.3)   2013-05-12   Warszawa  Sen
  23.59 (+0.4)   2014-07-30   Szczecin  Sen
  22.94 (0.0)   2015-07-21   Kraków  Sen
  22.95 (+0.5)   2016-08-15   Rio de Janeiro (BRA)  Sen
  23.27 (-0.7)   2017-07-23   Białystok  Sen
  23.04 (+0.6)   2018-07-21   Lublin  Sen
  23.12 (0.0)   2019-06-02   Gliwice  Sen

  300 m wykres

  40.72   2005-09-11   Płock  U16
  37.61   2017-05-20   Warszawa  Sen
  37.29   2018-05-19   Warszawa  Sen
  36.34   2019-06-20   Ostrava (CZE)  Sen

  400 m wykres

  56.99   2006-05-07   Warszawa  U18
  54.36   2007-06-10   Bydgoszcz  U18
  53.89   2008-06-21   Warszawa  U20
  53.73   2009-06-07   Warszawa  U20
  55.41   2013-09-14   Warendorf (GER)  Sen
  52.14   2018-07-27   Sopot  Sen
  51.57   2019-06-16   Chorzów  Sen

  100 m pł wykres

  13.51 (+1.4)   2013-07-21   Toruń  Sen
  13.50 (-0.5)   2014-07-22   Sosnowiec  Sen
  13.67 (-1.3)   2015-10-06   Mungyeong (KOR)  Sen

  400 m pł K wykres

  61.56   2013-08-24   Częstochowa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.022831916809082 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl