Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Dorota KOWALCZYK
imię : Dorota
nazwisko : KOWALCZYK
data ur. : 1989-08-06 (Sen) 31 75
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.91 (-0.5)   2005-09-03   Poznań  U18
  13.98 (0.0)   2006-04-29   Poznań  U18
  13.62 (0.0)   2010-04-30   Poznań  U23

  200 m wykres

  27.83 (0.0)   2006-06-03   Wrocław  U18
  27.86 (0.0)   2007-05-12   Poznań  U20
  27.72 (+0.7)   2010-05-15   Poznań  U23

  800 m wykres

  2:31.71   2006-07-27   Łódź  U18
  2:37.58   2010-06-06   Opole  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  16.00 (0.0)   2006-07-26   Łódź  U18

  100 m pł wykres

  16.25 (-0.7)   2008-06-06   Zielona Góra  U20
  15.92 (-0.9)   2010-06-19   Leszno  U23

  Wzwyż wykres

  1.58   2005-05-29   Wrocław  U18
  1.59   2006-06-03   Wrocław  U18
  1.65   2007-10-05   Poznań  U20
  1.70   2008-08-01   Toruń  U20
  1.61   2009-06-06   Poznań  U23
  1.75   2010-05-29   Warszawa  U23
  1.60   2011-05-28   Poznań  U23

  W dal wykres

  5.06 (0.0)   2006-06-04   Wrocław  U18
  5.05 (+1.1)   2007-05-05   Poznań  U20
  5.41 (+1.8)   2010-05-16   Poznań  U23
  4.67 (+0.9)   2012-06-09   Poznań  Sen

  Trójskok wykres

  10.75 (+1.5)   2006-05-20   Poznań  U18

  Kula (4) wykres

   7.72   2006-06-03   Wrocław  U18
   9.37   2010-08-21   Koszalin  U23

  Oszczep (600) wykres

  20.72   2006-07-27   Łódź  U18
  23.80   2010-05-16   Poznań  U23

  7-bój wykres

  3907   2007-06-10   Toruń  U20
  3977   2008-06-07   Zielona Góra  U20
  4222   2010-06-06   Opole  U23

  7-bój J MŁ wykres

  3953   2006-07-27   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23918795585632 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl