Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Karol
nazwisko : RZESZEWICZ
data ur. : 1983-06-16 (Masters) 36 93
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Zantyr Sztum

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1000 m wykres

  2:35.24   2001-04-29   Sopot  U20

  1500 m wykres

  4:11.72   1999-09-12   Sopot  U18
  4:05.68   2000-08-12   Sopot  U18
  4:01.21   2001-06-27   Sopot  U20
  3:58.37   2003-10-04   Gdańsk  U23
  3:53.36   2005-08-20   Gdańsk  U23

  2000 m wykres

  6:14.15   1998-09-13   Bydgoszcz  U16

  3000 m wykres

   9:06.67   1999-07-04   Sopot  U18
   8:42.08   2000-08-22   Sopot  U18
   8:34.57   2001-06-10   Sopot  U20
   8:33.9   2002-09-21   Gdańsk  U20
   8:23.92   2003-10-05   Gdańsk  U23
   8:15.04   2004-06-13   Warszawa  U23
   8:08.85   2005-05-22   Poznań  U23
   8:06.08   2006-07-15   Gdańsk  Sen
   8:20.28   2007-07-07   Sopot  Sen

  5000 m wykres

  14:40.61   2002-06-30   Bielsko Biała  U20
  14:30.49   2003-09-13   Biała Podlaska  U23
  14:11.18   2005-06-26   Biała Podlaska  U23
  14:42.60   2006-07-23   Bydgoszcz  Sen
  14:12.70   2007-06-30   Poznań  Sen

  10000 m wykres

  30:03.51   2005-08-17   Międzyzdroje  U23
  29:14.42   2007-05-05   Warszawa  Sen

  Półmaraton wykres

  1:04:47   2007-11-04   Kościan  Sen
  1:07:19   2008-03-02   Wiązowna  Sen
  1:07:17   2009-09-06   Piła  Sen
  1:05:16   2010-03-28   Poznań  Sen
  1:11:40   2013-08-25   Ciechocinek  Sen

  Maraton wykres

  2:20:22   2009-08-15   Gdańsk  Sen
  2:26:44   2010-08-15   Gdańsk  Sen

  2000 m prz wykres

  5:53.57   2003-09-06   Sopot  U23
  5:47.87   2004-05-08   Gdańsk  U23
  5:38.81   2005-06-03   Barcelona  U23
  5:42.49   2006-05-13   Sopot  Sen

  3000 m prz wykres

   8:52.06   2003-09-27   Białogard  U23
   8:43.41   2004-09-05   Gdańsk  U23
   8:48.14   2005-08-28   Kraków  U23
   8:43.81   2006-07-21   Bydgoszcz  Sen
   9:27.43   2007-07-01   Poznań  Sen

  Przełaj wykres

   :24:18   2008-03-16   Kwidzyn  Sen

  10 km wykres

  31:09   2010-08-07   Gdańsk  Sen
  32:33   2012-05-12   Gdynia  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.32015991210938 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl