Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Aleksandra
nazwisko : KUBALIK
data ur. : 1991-07-13 (Sen) 29 3
płeć : Kobieta
klub : OKS Start Otwock

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

   9.95   2007-08-25   Kozienice  U18
   9.73   2008-09-05   Warszawa  U18
  10.89   2009-06-08   Warszawa  U20
  10.88   2010-05-30   Warszawa  U20
  11.39   2011-05-29   Warszawa  U23
  12.46   2012-08-25   Częstochowa  U23
  12.86   2013-06-08   Łódź  U23
  13.57   2014-06-21   Radom  Sen
  13.94   2015-05-03   Białystok  Sen
  14.31   2016-05-28   Warszawa  Sen
  13.84   2017-07-21   Białystok  Sen

  Dysk (1) wykres

  32.40   2009-06-27   Warszawa  U20
  35.53   2010-06-06   Warszawa  U20
  31.89   2011-09-11   Warszawa  U23

  Oszczep (600) wykres

  28.86   2006-09-22   Warszawa  U16
  31.56   2007-08-25   Kozienice  U18
  31.36   2008-08-30   Kozienice  U18
  34.01   2009-06-20   Warszawa  U20
  34.94   2010-06-19   Warszawa  U20
  35.01   2011-05-28   Warszawa  U23
  32.31   2012-05-19   Bydgoszcz  U23
  36.29   2014-06-01   Białystok  Sen
  34.00   2015-05-23   Łódź  Sen
  33.86   2017-07-16   Płock  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21888995170593 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl