Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : ROZPORSKI
data ur. : 1988-12-20 (Sen) 31 230
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS-AWF Biała Podlaska

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (6) wykres

  16.41   2007-09-01   Lublin  U20

  Kula (7.26) wykres

  16.84   2008-09-13   Grudziądz  U23
  16.83   2009-05-24   Warszawa  U23
  17.13   2010-09-04   Kraków  U23
  17.49   2011-05-14   Lublin  Sen
  18.93   2012-06-15   Bielsko-Biała  Sen
  18.33   2013-07-21   Toruń  Sen
  18.35   2014-04-25   Brest (BLR)  Sen
  19.26   2015-07-21   Kraków  Sen
  19.67   2016-05-28   Lillestrøm (NOR)  Sen
  18.49   2017-05-27   Lillestrøm (NOR)  Sen
  19.25   2019-06-16   Nadderud (NOR)  Sen

  Dysk (2) wykres

  38.61   2009-05-16   Lublin  U23
  47.65   2010-05-08   Biała Podlaska  U23
  42.90   2012-05-05   Biała Podlaska  Sen
  39.61   2013-05-18   Łódź  Sen
  41.01   2014-05-10   Biała Podlaska  Sen
  43.36   2019-09-23   Nittedal (NOR)  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15184903144836 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl