Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dariusz
nazwisko : RYSZKA
data ur. : 1992-11-24 (Sen) 27 336
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Olimpia Zabrze

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  800 m wykres

  2:10.60   2010-09-12   Chorzów  U20
  2:07.00   2015-06-14   Chorzów  Sen

  1000 m wykres

  2:43.05   2009-09-06   Sosnowiec  U18
  2:42.06   2010-04-25   Chorzów  U20
  2:54.87   2012-04-29   Chorzów  U23
  2:48.40   2013-08-29   Sosnowiec  U23
  2:49.29   2016-05-03   Bielsko-Biała  Sen

  1500 m wykres

  4:17.52   2009-06-21   Częstochowa  U18
  4:16.46   2010-05-08   Częstochowa  U20
  4:16.29   2011-05-08   Sosnowiec  U20
  4:26.94   2012-05-18   Bydgoszcz  U23
  4:25.81   2013-06-07   Łódź  U23
  4:19.49   2014-05-31   Białystok  U23
  4:11.47   2015-05-17   Sosnowiec  Sen
  4:20.98   2016-05-21   Sosnowiec  Sen

  2000 m wykres

  6:16.33   2007-09-16   Częstochowa  U16
  6:01.49   2008-05-01   Sosnowiec  U18
  6:00.06   2009-05-01   Sosnowiec  U18
  5:47.40   2010-05-01   Sosnowiec  U20
  5:55.82   2011-04-30   Sosnowiec  U20
  6:03.84   2012-09-09   Sosnowiec  U23
  6:12.49   2013-05-26   Częstochowa  U23
  6:04.99   2014-05-01   Sosnowiec  U23
  5:47.09   2015-08-27   Sosnowiec  Sen
  6:02.19   2016-05-01   Sosnowiec  Sen

  3000 m wykres

   9:20.37   2008-06-14   Sosnowiec  U18
   9:05.88   2009-07-24   Kraków  U18
   8:57.76   2010-05-15   Sosnowiec  U20
   9:02.36   2011-06-24   Toruń  U20
   9:15.18   2012-08-30   Sosnowiec  U23
   9:24.89   2013-06-08   Łódź  U23
   9:11.47   2014-06-07   Bielsko-Biała  U23
   8:58.93   2015-05-23   Łódź  Sen

  5000 m wykres

  17:26.54   2008-05-24   Chorzów  U18
  15:51.46   2009-05-23   Bielsko-Biała  U18
  15:43.96   2010-06-02   Sosnowiec  U20
  15:50.86   2011-05-21   Sosnowiec  U20
  16:09.51   2014-06-08   Bielsko-Biała  U23
  16:25.17   2015-06-07   Sosnowiec  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.2665810585022 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl