Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Magdalena
nazwisko : LEWANDOWSKA
data ur. : 1994-04-20 (Sen) 26 151
płeć : Kobieta
klub : UKS Dziewiątka Kutno

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.77 (0.0)   2010-09-02   Aleksandrów Łódzki  U18
  14.99 (-0.5)   2012-09-08   Aleksandrów Łódzki  U20

  200 m wykres

  30.81 (+1.9)   2009-10-03   Łódź  U16
  30.43 (+0.2)   2010-06-19   Warszawa  U18
  29.98 (+0.7)   2011-06-18   Warszawa  U18

  600 m wykres

  2:02.16   2009-06-14   Poznań  U16

  800 m wykres

  2:54.57   2009-10-04   Łódź  U16
  2:57.00   2010-06-20   Warszawa  U18
  2:52.91   2011-10-01   Łódź  U18

  100 m pł MŁ wykres

  17.20 (0.0)   2008-06-25   Łódź  U16
  17.63 (0.0)   2009-06-10   Łódź  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  17.17 (-1.6)   2009-10-03   Łódź  U16
  16.89 (-0.1)   2010-05-09   Łódź  U18
  16.66 (+0.4)   2011-06-18   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  18.27 (+0.2)   2012-05-05   Kutno  U20

  300 m pł wykres

  51.73   2009-09-12   Kielce  U16

  Wzwyż wykres

  1.25   2009-10-03   Łódź  U16
  1.31   2010-05-08   Łęczyca  U18
  1.48   2011-06-04   Łódź  U18
  1.45   2012-05-12   Łęczyca  U20

  W dal wykres

  4.24 (0.0)   2009-10-04   Łódź  U16
  4.80 (0.0)   2010-05-08   Łęczyca  U18
  4.45 (0.0)   2011-05-07   Kutno  U18
  4.50 (+0.8)   2012-05-15   Brno (CZE)  U20
  4.55 (+0.1)   2015-05-12   Łódź  U23
  4.54 (+1.8)   2016-06-04   Łódź  U23
  4.18 (+0.4)   2017-05-27   Łódź  Sen

  Kula (3) wykres

   9.71   2009-09-18   Łęczyca  U16

  Kula (4) wykres

   8.92   2009-06-20   Łódź  U16
   8.90   2010-05-09   Łódź  U18
   9.14   2011-05-14   Łęczyca  U18
   9.46   2012-10-11   Zduńska Wola  U20
  10.66   2014-05-20   Łódź  U23
  10.79   2015-05-23   Łódź  U23
  11.00   2016-06-04   Łódź  U23
  10.39   2017-05-16   Łódź  Sen
  10.47   2018-05-27   Lublin  Sen

  Oszczep (600) wykres

  27.98   2009-05-31   Łódź  U16
  26.32   2010-06-20   Warszawa  U18
  26.47   2011-04-30   Płock  U18
  26.28   2012-09-30   Łódź  U20
  25.24   2014-06-01   Białystok  U23
  26.40   2018-05-27   Lublin  Sen

  7-bój J MŁ wykres

  2944   2009-10-04   Łódź  U16
  2992   2010-06-20   Warszawa  U18
  3335   2011-06-05   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.34142184257507 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl