Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Patryk TOMCZAK
imię : Patryk
nazwisko : TOMCZAK
data ur. : 1993-03-02 (Sen) 26 201
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Polkowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.35 (+0.7)   2009-10-09   Słubice  U18
  11.07 (+0.4)   2010-07-23   Zielona Góra  U18
  10.96 (+1.9)   2011-06-24   Toruń  U20
  11.07 (0.0)   2013-08-04   Chojnice  U23
  11.07 (+0.5)   2015-05-09   Wrocław  U23

  200 m wykres

  24.84 (0.0)   2008-06-14   Wrocław  U16
  22.94 (+0.7)   2009-05-09   Bogatynia  U18
  22.28 (+0.9)   2010-07-25   Zielona Góra  U18
  22.00 (+2.0)   2011-05-07   Bogatynia  U20
  22.18 (-0.9)   2012-06-09   Wrocław  U20
  22.16 (0.0)   2013-09-01   Wrocław  U23
  22.13 (+0.1)   2014-05-10   Wrocław  U23
  21.85 (+1.2)   2015-05-23   Zielona Góra  U23

  300 m wykres

  38.04   2008-10-02   Wrocław  U16
  36.13   2009-06-14   Białystok  U18
  35.80   2010-08-31   Wrocław  U18
  34.59   2011-07-16   Poznań  U20
  36.29   2012-04-21   Zgorzelec  U20
  34.98   2013-04-27   Zgorzelec  U23
  34.37   2014-05-03   Wrocław  U23
  34.81   2015-05-03   Wrocław  U23

  400 m wykres

  50.19   2009-07-24   Kraków  U18
  50.54   2010-06-13   Wrocław  U18
  49.10   2011-06-04   Zielona Góra  U20
  48.22   2012-06-23   Białystok  U20
  48.46   2013-08-24   Częstochowa  U23
  48.12   2014-08-30   Inowrocław  U23
  47.82   2015-06-13   Słubice  U23

  300 m pł wykres

  41.59   2008-09-06   Wrocław  U16
  40.09   2009-05-27   Wrocław  U18

  Wzwyż wykres

  1.50   2009-08-31   Sosnowiec  U18

  Kula (5) wykres

   9.88   2009-05-27   Wrocław  U18

  Dysk (1.5) wykres

  30.33   2009-10-09   Słubice  U18

  Oszczep (800) wykres

  32.26   2011-08-31   Wrocław  U20

  Oszczep (700) wykres

  35.52   2011-05-28   Zgorzelec  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22144198417664 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl