Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Bartosz
nazwisko : MUSIOŁ
data ur. : 1994-03-21 (Sen) 27 28
płeć : Mężczyzna
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  24.09 (+0.4)   2010-05-13   Zielona Góra  U18
  24.31 (-0.8)   2011-05-17   Zielona Góra  U18
  24.21 (+1.4)   2012-05-23   Zielona Góra  U20

  300 m wykres

  38.72   2008-09-02   Zielona Góra  U16

  400 m wykres

  52.28   2009-10-09   Słubice  U16
  51.06   2012-05-23   Zielona Góra  U20
  52.06   2013-05-22   Zielona Góra  U20

  600 m wykres

  1:27.50   2008-09-20   Słupsk  U16
  1:22.63   2009-09-26   Zamość  U16
  1:23.21   2010-07-17   Zgorzelec  U18
  1:21.72   2011-05-14   Zielona Góra  U18
  1:23.50   2012-08-25   Leszno  U20

  800 m wykres

  2:00.97   2009-09-19   Zielona Góra  U16
  1:57.93   2010-07-25   Zielona Góra  U18
  1:54.25   2011-05-22   Zielona Góra  U18
  1:53.99   2012-05-26   Wrocław  U20
  1:54.42   2013-06-09   Słubice  U20
  1:56.16   2014-08-09   Białogard  U23
  1:58.42   2015-05-17   Poznań  U23
  2:13.87   2016-06-04   Łódź  U23

  1000 m wykres

  2:45.58   2008-05-23   Poznań  U16
  2:36.44   2009-06-07   Warszawa  U16
  2:36.06   2010-05-08   Szprotawa  U18
  2:33.36   2012-08-31   Zielona Góra  U20

  1500 m wykres

  4:16.25   2010-09-24   Bydgoszcz  U18
  4:19.29   2011-09-21   Zielona Góra  U18

  Przełaj wykres

  :15:01   2016-03-20   Żagań  U23
  :15:23   2017-03-11   Jelenia Góra  Sen

  Wzwyż wykres

  1.55   2009-05-19   Zielona Góra  U16

  Kula (5) wykres

   6.36   2011-05-26   Zielona Góra  U18

  Oszczep (700) wykres

  17.82   2011-05-26   Zielona Góra  U18

  10 km wykres

  35:32   2015-08-01   Gdańsk  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.27101898193359 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl