Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dawid
nazwisko : KWIATKOWSKI
data ur. : 1993-01-21 (Sen) 27 247
płeć : Mężczyzna
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.84 (+1.6)   2014-09-27   Łódź  U23

  200 m wykres

  27.03 (+0.2)   2014-07-12   Puławy  U23

  400 m wykres

  54.87   2014-07-12   Puławy  U23

  600 m wykres

  1:32.60   2009-07-18   Lublin  U18
  1:29.22   2013-07-14   Puławy  U23

  800 m wykres

  2:09.48   2010-08-21   Krasnystaw  U18
  2:07.86   2011-09-03   Lublin  U20
  2:18.27   2012-10-14   Puławy  U20
  2:07.28   2013-05-11   Hrubieszów  U23

  1000 m wykres

  2:48.38   2009-05-09   Biała Podlaska  U18
  2:48.50   2010-05-08   Biała Podlaska  U18
  2:47.88   2011-09-10   Lublin  U20
  2:50.20   2012-09-08   Puławy  U20
  2:41.28   2013-06-23   Puławy  U23
  2:43.53   2014-09-07   Zamość  U23

  1500 m wykres

  4:29.42   2009-05-31   Łódź  U18
  4:26.35   2010-09-11   Łódź  U18
  4:26.48   2011-08-28   Biała Podlaska  U20
  4:25.32   2012-06-09   Krasnystaw  U20
  4:16.94   2013-06-08   Krasnystaw  U23
  4:24.66   2014-06-14   Puławy  U23
  4:18.14   2015-08-29   Biała Podlaska  U23
  4:17.06   2017-06-17   Krasnystaw  Sen

  2000 m wykres

  6:19.25   2008-09-07   Zamość  U16
  6:21.95   2014-05-04   Hrubieszów  U23

  3000 m wykres

   9:31.89   2009-05-16   Lublin  U18
   9:46.68   2010-08-28   Bydgoszcz  U18
   9:52.78   2011-09-24   Kielce  U20
   9:49.10   2012-09-23   Częstochowa  U20
   9:32.63   2013-06-15   Krasnystaw  U23
   9:27.20   2014-05-31   Biała Podlaska  U23
   9:31.80   2015-06-06   Krasnystaw  U23

  5000 m wykres

  18:14.85   2012-05-20   Rzeszów  U20
  16:36.26   2015-05-23   Zamość  U23
  16:15.07   2017-06-07   Łomża  Sen

  110 m pł wykres

  23.95 (+1.7)   2014-09-28   Łódź  U23

  Wzwyż wykres

  1.50   2012-10-14   Puławy  U20
  1.43   2014-09-27   Łódź  U23

  Tyczka wykres

  2.10   2014-09-28   Łódź  U23

  W dal wykres

  4.81 (+0.8)   2014-09-27   Łódź  U23

  Kula (7.26) wykres

   6.03   2014-09-27   Łódź  U23

  Dysk (2) wykres

  15.81   2013-07-14   Puławy  U23
  16.94   2014-09-28   Łódź  U23

  Oszczep (800) wykres

  21.38   2012-10-14   Puławy  U20
  22.49   2013-06-16   Puławy  U23
  22.23   2014-09-07   Zamość  U23

  10-bój wykres

  3338   2014-09-28   Łódź  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.30606508255005 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl