Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Paweł KROCHMAL
imię : Paweł
nazwisko : KROCHMAL
data ur. : 1993-03-31 (Sen) 27 66
płeć : Mężczyzna
klub : KS Czempion Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  24.97 (+1.1)   2010-06-20   Warszawa  U18
  24.66 (+0.8)   2011-09-04   Warszawa  U20
  24.90 (+0.8)   2012-09-08   Warszawa  U20

  400 m wykres

  54.14   2010-06-19   Warszawa  U18
  52.96   2011-09-04   Warszawa  U20
  54.27   2012-09-08   Warszawa  U20

  600 m wykres

  1:25.82   2013-09-08   Warszawa  U23

  800 m wykres

  2:17.87   2009-09-20   Warszawa  U18
  2:05.20   2010-09-19   Warszawa  U18
  1:58.35   2011-09-24   Warszawa  U20
  2:00.43   2012-06-10   Warszawa  U20
  1:58.07   2013-09-14   Pasłęk  U23
  2:01.39   2014-09-08   Warszawa  U23
  2:00.11   2015-09-12   Warszawa  U23

  1000 m wykres

  2:50.19   2010-08-28   Płock  U18
  2:31.86   2013-07-16   Warszawa  U23
  2:32.33   2016-07-26   Chojnice  Sen

  1500 m wykres

  5:02.21   2009-06-20   Warszawa  U18
  4:25.70   2010-09-12   Warszawa  U18
  4:05.92   2011-06-26   Toruń  U20
  4:05.40   2012-06-16   Warszawa  U20
  4:03.18   2013-07-21   Toruń  U23
  4:07.47   2014-08-09   Białogard  U23
  3:56.67   2015-08-30   Częstochowa  U23
  4:00.78   2016-09-11   Warszawa  Sen
  4:06.47   2017-05-27   Warszawa  Sen

  2000 m wykres

  5:57.06   2019-09-01   Warszawa  Sen

  3000 m wykres

  11:45.51   2008-09-27   Warszawa  U16
   9:47.56   2010-09-05   Warszawa  U18
   8:55.09   2011-06-24   Toruń  U20
   8:52.58   2012-06-22   Białystok  U20
   9:01.49   2013-06-16   Warszawa  U23
   8:47.32   2014-08-23   Częstochowa  U23
   8:37.20   2015-06-13   Siedlce  U23
   8:32.75   2016-06-04   Siedlce  Sen
   8:43.38   2017-06-14   Gdańsk  Sen
   9:13.98   2018-06-16   Białogard  Sen
   8:58.97   2019-06-23   Warszawa  Sen

  5000 m wykres

  15:53.76   2012-06-24   Białystok  U20
  15:23.97   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  15:33.43   2014-08-31   Inowrocław  U23
  15:05.50   2015-09-06   Białystok  U23
  15:07.24   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen
  15:15.00   2017-06-07   Łomża  Sen
  15:44.72   2019-05-31   Piaseczno  Sen

  10000 m wykres

  32:05.61   2014-04-27   Białogard  U23
  31:39.47   2016-05-21   Białogard  Sen
  31:17.79   2017-04-29   Rybnik  Sen

  Półmaraton wykres

  1:17:37   2017-09-03   Piła  Sen

  3000 m prz wykres

   9:38.40   2014-08-30   Inowrocław  U23
   9:55.51   2018-07-01   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.027601957321167 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl