Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Agnieszka YAROKHAU
imię : Agnieszka
nazwisko : YAROKHAU (SZWARNÓG)
data ur. : 1986-12-28 (Sen) 33 97
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1000 m wykres

  3:28.47   2000-07-09   Kraków  U16
  3:21.62   2004-05-03   Kraków  U20

  1500 m wykres

  5:01.35   2004-06-19   Kraków  U20

  3000 m wykres

  11:40.34   2001-06-24   Kraków  U16
  11:06.07   2002-05-19   Mielec  U18
  10:45.49   2003-07-23   Gdańsk  U18
  10:48.28   2004-06-06   Kraków  U20

  5000 m wykres

  18:48.91   2004-06-27   Białystok  U20

  Chód 3 km wykres

  14:38.92   2006-05-21   Warszawa  U23
  14:26   2010-03-27   Dudince (SVK)  Sen
  12:57.85   2012-09-08   Kraków  Sen
  12:38.2   2013-06-02   Yerino (RUS)  Sen
  13:50   2014-08-30   Voronovo (RUS)  Sen
  12:41.29   2015-06-06   Yerino (RUS)  Sen
  13:44   2016-04-09   Poděbrady (CZE)  Sen
  13:34   2019-03-23   Dudince (SVK)  Sen

  Chód 5 km wykres

  25:01.23   2005-09-11   Warszawa  U20
  24:16.73   2006-09-02   Wrocław  U23
  23:39   2007-06-10   Bratkowice  U23
  23:32.39   2008-06-28   Rostock GER  U23
  23:54.30   2009-09-05   Kraków  Sen
  23:34.33   2010-09-04   Kraków  Sen
  21:55.22   2011-05-27   Katowice  Sen
  23:42   2012-05-13   Saransk (RUS)  Sen
  21:53.93   2013-05-25   Białystok  Sen
  22:06.68   2014-06-06   Mielec  Sen
  22:51   2015-04-11   Poděbrady (CZE)  Sen
  22:03.17   2016-06-11   Gdańsk  Sen
  23:04   2019-03-23   Dudince (SVK)  Sen

  Chód 10 km wykres

  51:22   2005-08-27   Gdańsk  U20
  49:15   2006-08-26   Gdańsk  U23
  49.55   2007-09-01   Gdańsk  U23
  50:45   2008-05-24   Kraków  U23
  49:24   2009-08-30   Bielsko-Biała  Sen
  48:28   2010-10-02   Hollenburg (AUT)  Sen
  47:04   2011-09-17   Warszawa  Sen
  45:35   2012-09-16   Voronovo (RUS)  Sen
  44:33   2013-03-23   Dudince (SVK)  Sen
  47:18   2014-08-30   Voronovo (RUS)  Sen
  44:58   2015-09-13   Voronovo (RUS)  Sen
  45:20   2016-04-09   Poděbrady (CZE)  Sen
  47:09   2018-10-06   Grodno (BLR)  Sen
  50:20   2019-05-19   Alytus (LTU)  Sen

  Chód 20 km wykres

  1:48:12   2005-10-02   Wiedeń  U20
  1:43:58   2006-07-22   Bydgoszcz  U23
  1:41:06   2007-03-24   Dudince SVK  U23
  1:41:49   2008-09-14   Nowa Dęba  U23
  1:40:33   2009-09-12   Bratkowice  Sen
  1:37:30   2010-04-24   Zaniemyśl  Sen
  1:33:50   2011-06-26   Dublin (IRL)  Sen
  1:30:56   2012-04-21   Zaniemyśl  Sen
  1:31:33   2013-03-23   Dudince (SVK)  Sen
  1:32:16   2015-04-18   Zaniemyśl  Sen
  1:30:50   2016-04-09   Poděbrady (CZE)  Sen
  1:34:47   2019-04-13   Zaniemyśl  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.29591608047485 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl