Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Mateusz
nazwisko : ŁUNKIEWICZ
data ur. : 1994-06-16 (Sen) 26 129
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Jantar Ustka

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.05 (-1.0)   2009-10-03   Bydgoszcz  U16
  11.55 (+0.4)   2010-06-05   Słupsk  U18
  11.66 (+0.9)   2011-06-05   Bydgoszcz  U18
  11.52 (+0.7)   2012-05-05   Gdańsk  U20

  400 m wykres

  57.49   2009-10-03   Bydgoszcz  U16
  53.37   2010-06-05   Słupsk  U18
  51.71   2011-07-22   Płock  U18

  1000 m wykres

  3:26.64   2009-10-04   Bydgoszcz  U16
  3:05.31   2010-07-24   Zielona Góra  U18
  2:57.76   2011-07-23   Płock  U18

  110 m pł MŁ wykres

  16.10 (+1.9)   2009-09-05   Chojnice  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.57 (0.0)   2010-06-12   Słupsk  U18
  15.23 (-0.7)   2011-07-23   Płock  U18

  Wzwyż wykres

  1.75   2009-10-04   Bydgoszcz  U16
  1.80   2010-06-12   Słupsk  U18
  1.83   2011-07-23   Płock  U18
  1.85   2012-06-03   Słupsk  U20

  W dal wykres

  5.84 (+1.0)   2009-10-03   Bydgoszcz  U16
  6.32 (+1.6)   2010-09-04   Gdańsk  U18
  6.49 (+1.8)   2011-07-22   Płock  U18
  6.68 (+1.0)   2012-05-05   Gdańsk  U20

  Kula (4) wykres

  11.10   2009-10-03   Bydgoszcz  U16

  Kula (5) wykres

  11.07   2010-06-05   Słupsk  U18
  12.81   2011-06-04   Bydgoszcz  U18

  Kula (6) wykres

  12.22   2012-05-27   Gdańsk  U20

  Oszczep (600) wykres

  39.58   2009-09-05   Chojnice  U16

  Oszczep (700) wykres

  38.05   2010-06-06   Słupsk  U18
  48.57   2011-05-08   Bydgoszcz  U18

  8-bój J MŁ wykres

  4861   2010-06-05   Słupsk  U18
  5406   2011-07-23   Płock  U18

  8-bój MŁ wykres

  4477   2009-10-04   Bydgoszcz  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.35268092155457 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl