Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Agata
nazwisko : SYROCKA
data ur. : 1996-01-08 (Sen) 24 288
płeć : Kobieta
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.35 (+1.5)   2013-09-08   Inowrocław  U18
  13.16 (+1.4)   2014-05-17   Bydgoszcz  U20
  12.25 (+0.4)   2019-05-11   Piła  Sen

  200 m wykres

  28.51 (+0.8)   2010-08-20   Toruń  U16
  27.42 (+1.9)   2011-10-08   Białe Błota  U16
  26.88 (-1.5)   2012-06-09   Toruń  U18
  26.41 (0.0)   2014-05-17   Bydgoszcz  U20
  26.10 (-1.2)   2017-05-27   Łódź  U23
  25.60 (-2.4)   2018-06-10   Toruń  U23
  24.76 (+1.1)   2019-05-11   Piła  Sen

  300 m wykres

  45.31   2009-05-03   Bydgoszcz  U14
  44.88   2010-09-12   Toruń  U16
  44.22   2011-05-14   Grudziądz  U16
  43.17   2012-04-27   Bydgoszcz  U18
  42.85   2013-09-08   Inowrocław  U18
  41.45   2016-05-08   Toruń  U23

  400 m wykres

  63.91   2011-05-07   Bydgoszcz  U16
  61.02   2012-07-14   Bydgoszcz  U18
  60.69   2014-06-01   Inowrocław  U20
  62.54   2015-05-16   Bydgoszcz  U20
  58.27   2016-06-03   Łódź (AZS)  U23
  57.30   2017-05-13   Bydgoszcz  U23
  58.94   2018-05-26   Lublin  U23

  800 m wykres

  2:32.25   2013-09-18   Rzeszów  U18

  200 m pł wykres

  30.32 (+0.4)   2016-05-08   Toruń  U23

  300 m pł wykres

  47.71   2011-10-01   Kielce  U16
  46.35   2013-05-05   Toruń  U18
  47.12   2014-05-04   Toruń  U20

  400 m pł K wykres

  64.60   2012-07-21   Kraków  U18
  65.93   2013-06-02   Bydgoszcz  U18
  66.43   2014-06-28   Toruń  U20
  64.17   2016-06-18   Gdańsk  U23
  63.04   2017-05-20   Toruń  U23
  61.64   2018-05-20   Bydgoszcz  U23

  Wzwyż wykres

  1.40   2009-06-10   Chojnice  U14
  1.50   2011-09-17   Gdańsk  U16
  1.45   2012-05-13   Bydgoszcz  U18

  W dal wykres

  5.08 (+0.1)   2012-06-09   Toruń  U18
  5.30 (0.0)   2014-06-14   Inowrocław  U20
  5.81 (+1.6)   2018-05-27   Lublin  U23
  5.79 (+1.6)   2019-05-25   Łódź  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.40197205543518 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl