Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna KOPYTO
imię : Katarzyna
nazwisko : KOPYTO
data ur. : 1995-08-21 (Sen) 25 39
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.88 (0.0)   2009-10-02   Poznań  U16
  13.26 (+0.6)   2010-09-11   Poznań  U16
  12.79 (+2.0)   2011-06-11   Słubice  U18
  12.23 (+1.0)   2012-07-20   Kraków  U18
  11.99 (+1.7)   2013-06-08   Słubice  U20
  12.25 (-1.1)   2014-06-28   Toruń  U20
  12.77 (+0.2)   2015-08-29   Leszno  U23

  200 m wykres

  27.05 (+0.8)   2010-09-05   Wrocław  U16
  26.26 (-0.5)   2011-09-24   Słubice  U18
  24.78 (+1.3)   2012-07-22   Kraków  U18
  24.80 (+0.3)   2013-07-04   Kraków  U20
  25.27 (+0.3)   2014-06-29   Toruń  U20

  300 m wykres

  46.04   2009-10-02   Poznań  U16
  44.05   2010-08-31   Wrocław  U16
  41.21   2012-08-25   Leszno  U18

  400 m wykres

  59.26   2012-10-09   Poznań  U18

  800 m wykres

  2:46.70   2010-10-03   Zielona Góra  U16
  2:41.28   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  100 m pł MŁ wykres

  17.69 (-0.5)   2010-10-02   Zielona Góra  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  18.17 (-0.9)   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  300 m pł wykres

  47.23   2010-09-25   Toruń  U16

  Wzwyż wykres

  1.36   2010-10-02   Zielona Góra  U16
  1.45   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  W dal wykres

  4.58 (+1.2)   2009-10-02   Poznań  U16
  4.79 (+1.2)   2010-06-19   Leszno  U16
  4.84 (+1.5)   2011-06-19   Leszno  U18
  5.19 (-0.3)   2012-09-01   Wrocław  U18
  5.04 (+2.0)   2013-10-08   Poznań  U20

  Trójskok wykres

  10.29 (+1.2)   2010-06-06   Wrocław  U16
  10.94 (+0.3)   2011-07-23   Płock  U18

  Kula (3) wykres

   6.83   2010-10-02   Zielona Góra  U16
   7.77   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  7-bój J MŁ wykres

  3600   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  5-bój wykres

  2197   2010-10-03   Zielona Góra  U16

  Oszczep (500) wykres

  19.10   2012-10-07   Zielona Góra  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.25075888633728 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl