Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Olga MAROSZEK
imię : Olga
nazwisko : MAROSZEK
data ur. : 1995-08-06 (Sen) 25 7
płeć : Kobieta
klub : KS Warszawianka W-wa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.15 (+0.8)   2011-09-04   Warszawa  U18

  200 m wykres

  30.01 (-0.6)   2010-10-02   Warszawa  U16
  28.41 (+0.3)   2011-06-18   Warszawa  U18
  28.04 (+1.2)   2012-07-20   Kraków  U18
  27.80 (+1.2)   2013-05-11   Warszawa  U20

  800 m wykres

  2:56.49   2010-10-03   Warszawa  U16
  2:51.99   2011-06-19   Warszawa  U18
  2:49.16   2012-06-10   Warszawa  U18
  2:51.79   2013-06-16   Warszawa  U20

  100 m pł MŁ wykres

  18.30 (-2.1)   2010-10-02   Warszawa  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.99 (+0.1)   2011-06-04   Warszawa  U18
  16.89 (-1.5)   2012-07-14   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  16.56 (+0.3)   2013-05-11   Warszawa  U20

  300 m pł wykres

  55.42   2009-09-18   Warszawa  U16

  Wzwyż wykres

  1.43   2009-05-20   Warszawa  U16
  1.56   2010-05-19   Warszawa  U16
  1.60   2011-06-11   Warszawa  U18
  1.59   2012-07-20   Kraków  U18
  1.65   2013-05-18   Warszawa  U20

  W dal wykres

  4.25 (-1.9)   2009-09-19   Warszawa  U16
  4.42 (+1.6)   2010-10-03   Warszawa  U16
  4.94 (+1.9)   2011-07-16   Warszawa  U18
  5.02 (+1.3)   2012-07-21   Kraków  U18
  5.21 (+0.4)   2013-05-12   Warszawa  U20

  Kula (3) wykres

   6.59   2010-10-02   Warszawa  U16
  11.75   2012-06-09   Warszawa  U18

  Kula (4) wykres

   9.28   2011-09-04   Warszawa  U18
  10.92   2013-05-11   Warszawa  U20

  Oszczep (600) wykres

  24.02   2010-10-03   Warszawa  U16
  30.59   2011-09-11   Warszawa  U18
  40.75   2013-07-03   Kraków  U20
  41.20   2014-06-18   Toruń  U20
  44.31   2015-09-05   Białystok  U23

  7-bój wykres

  4274   2013-05-12   Warszawa  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3754   2011-06-19   Warszawa  U18
  4172   2012-07-21   Kraków  U18

  7-bój K MŁ wykres

  2987   2010-10-03   Warszawa  U16

  Oszczep (500) wykres

  35.43   2012-06-24   Warszawa  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.35460615158081 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl