Rekordy   Sezon: 2018   Progresja   Osiągnięcia
Marta OLCZYK
imię : Marta
nazwisko : OLCZYK
data ur. : 1996-07-26 (U23) 22 143
płeć : Kobieta
klub : LKS Omega Kleszczów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.97 (+2.0)   2010-05-15   Kielce  U16
  13.32 (+1.4)   2011-06-09   Łódź  U16
  13.79 (+0.5)   2013-08-03   Kutno  U18

  200 m wykres

  29.06 (+0.6)   2010-05-15   Kielce  U16
  27.62 (+0.2)   2011-05-15   Łódź  U16
  27.67 (+1.3)   2013-08-03   Kutno  U18

  300 m wykres

  46.35   2010-05-03   Sieradz  U16
  43.21   2011-05-26   Łódź  U16
  42.95   2012-05-24   Łódź  U18
  43.27   2013-08-29   Sosnowiec  U18

  400 m wykres

  66.82   2010-07-17   Sosnowiec  U16
  62.60   2011-05-28   Łódź  U16
  65.85   2012-10-11   Zduńska Wola  U18
  59.61   2013-06-08   Słubice  U18

  600 m wykres

  1:52.25   2009-06-02   Łódź  U14
  1:48.58   2010-06-26   Bielsko-Biała  U16
  1:41.93   2011-10-01   Kielce  U16
  1:40.61   2013-05-01   Bielsko-Biała  U18
  1:37.36   2014-08-31   Wrocław  U20

  800 m wykres

  2:33.40   2010-06-02   Sosnowiec  U16
  2:21.06   2013-09-14   Łódź  U18
  2:20.20   2014-08-23   Częstochowa  U20
  2:21.56   2015-05-30   Sosnowiec  U20

  1000 m wykres

  3:09.55   2010-09-11   Kielce  U16
  3:03.66   2013-09-08   Warszawa  U18
  3:04.30   2014-08-28   Sosnowiec  U20
  3:03.60   2015-04-25   Częstochowa  U20

  1500 m wykres

  4:42.03   2014-06-07   Biała Podlaska  U20
  4:54.54   2015-06-06   Sosnowiec  U20

  3000 m wykres

  10:06.89   2014-06-28   Toruń  U20
  10:54.59   2015-06-14   Słubice  U20

  Przełaj wykres

  :14:57   2015-03-21   Iława  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.029355049133301 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl