Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Klaudia SICIARZ
imię : Klaudia
nazwisko : SICIARZ
data ur. : 1998-03-15 (Sen) 23 30
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.98 (+2.0)   2010-09-19   Kraków  U14
  13.16 (+0.9)   2011-04-30   Kraków  U14
  12.48 (+0.1)   2012-09-29   Słubice  U16
  12.41 (+0.2)   2013-06-08   Kraków  U16
  12.17 (-0.3)   2014-06-07   Kraków  U18
  12.08 (+1.8)   2015-08-05   Łódź  U18
  12.10 (+1.4)   2016-05-15   Kraków  U20
  11.86 (+0.1)   2017-05-20   Kraków  U20
  11.82 (-0.5)   2018-06-30   Sieradz  U23
  11.71 (+0.2)   2019-07-06   Kraków  U23

  200 m wykres

  27.08 (-0.2)   2011-08-29   Biała Podlaska  U14
  26.27 (+0.7)   2012-08-30   Łódź  U16
  25.10 (+0.1)   2013-05-25   Kraków  U16
  25.03 (+1.8)   2014-05-04   Kraków  U18
  24.80 (+1.4)   2015-08-29   Biała Podlaska  U18
  24.14 (-0.7)   2016-05-28   Warszawa  U20
  23.67 (-0.1)   2017-05-13   Kraków  U20

  300 m wykres

  43.68   2011-04-30   Kraków  U14
  41.03   2013-05-05   Rzeszów  U16

  100 m pł MŁ wykres

  18.65 (-1.0)   2010-09-19   Kraków  U14
  15.06 (-0.2)   2011-09-25   Kraków  U14
  14.45 (+1.2)   2012-09-30   Słubice  U16
  13.98 (+2.0)   2013-06-08   Kraków  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.26 (0.0)   2011-09-24   Częstochowa  U14
  14.37 (+0.6)   2012-06-09   Kraków  U16
  13.87 (+0.1)   2013-05-25   Kraków  U16
  13.99 (+1.4)   2014-06-07   Kraków  U18
  13.50 (-0.6)   2015-07-16   Cali (COL)  U18

  100 m pł wykres

  15.54 (+0.1)   2011-08-28   Biała Podlaska  U14
  15.57 (+1.1)   2012-05-19   Katowice  U16
  14.03 (-1.5)   2014-09-06   Biała Podlaska  U18
  13.76 (-0.6)   2015-06-24   Katowice  U18
  13.59 (-0.9)   2016-06-05   Łódź  U20
  13.27 (+0.4)   2017-05-20   Kraków  U20
  12.94 (+1.7)   2018-07-08   Kraków  U23
  12.82 (+1.8)   2019-07-12   Gävle (SWE)  U23

  300 m pł wykres

  49.89   2011-09-11   Kraków  U14

  400 m pł K wykres

  65.13   2014-10-05   Kraków  U18
  62.45   2015-10-04   Kraków  U18

  W dal wykres

  4.23 (+0.4)   2010-09-19   Kraków  U14
  5.06 (+0.3)   2011-09-25   Kraków  U14
  5.25 (-0.4)   2012-09-22   Kraków  U16
  5.36 (+0.7)   2014-08-27   Biała Podlaska  U18
  5.44 (+1.2)   2015-08-29   Biała Podlaska  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.02851390838623 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl