Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Patryk
nazwisko : ZAWADZKI
data ur. : 1996-01-26 (Sen) 23 269
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Lubawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.73 (-0.1)   2010-09-18   Lubawa  U16
  12.24 (+0.2)   2011-06-18   Chojnice  U16
  12.21 (-0.5)   2012-06-16   Starogard Gdański  U18
  11.63 (-0.8)   2015-05-23   Toruń  U20

  200 m wykres

  25.90 (0.0)   2011-05-08   Olsztyn  U16
  24.92 (-1.1)   2012-06-16   Starogard Gdański  U18
  24.71 (-0.7)   2013-09-14   Pasłęk  U18

  300 m wykres

  39.08   2011-09-25   Olsztyn  U16

  110 m pł MŁ wykres

  17.60 (-1.3)   2011-09-18   Kozienice  U16

  300 m pł wykres

  46.40   2010-09-11   Olecko  U16
  42.96   2011-09-17   Kozienice  U16
  43.84   2013-09-08   Olsztyn  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  65.10   2013-06-02   Bydgoszcz  U18

  W dal wykres

  5.37 (+0.4)   2010-09-18   Lubawa  U16
  5.71 (+0.8)   2011-06-18   Chojnice  U16
  5.98 (+0.2)   2012-05-05   Lidzbark Warmińśki  U18
  5.73 (+1.9)   2013-06-02   Bydgoszcz  U18
  6.23 (+1.6)   2015-05-16   Starogard Gdański  U20

  Trójskok wykres

  11.48 (+1.7)   2012-05-27   Gdańsk  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19821405410767 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl