Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Łukasz MICHALSKI
imię : Łukasz
nazwisko : MICHALSKI
data ur. : 1988-08-02 (Sen) 32 2
płeć : Mężczyzna
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.28 (-1.5)   2006-10-07   Bydgoszcz  U20

  400 m wykres

  54.28   2006-10-07   Bydgoszcz  U20

  1500 m wykres

  5:54.36   2006-10-08   Bydgoszcz  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.63 (0.0)   2006-10-08   Bydgoszcz  U20

  Wzwyż wykres

  1.70   2003-05-10   Łęczyca  U16
  1.86   2006-10-07   Bydgoszcz  U20

  Tyczka wykres

  3.00   2001-05-17   Bydgoszcz  U14
  4.00   2002-09-22   Bydgoszcz  U16
  4.50   2003-09-09   Bydgoszcz  U16
  4.80   2004-07-25   Zielona Góra  U18
  5.25   2005-07-06   Bydgoszcz  U18
  5.30   2006-05-21   Częstochowa  U20
  5.50   2007-09-16   Otwock  U20
  5.51   2008-06-20   Hof GER  U23
  5.71   2009-06-10   Bydgoszcz  U23
  5.80   2010-07-10   Bielsko-Biała  U23
  5.85   2011-08-29   Daegu (KOR)  Sen
  5.72   2012-06-03   Bydgoszcz  Sen
  5.60   2013-07-19   Toruń  Sen
  5.65   2014-06-13   Piła  Sen

  W dal wykres

  6.56 (+1.0)   2006-10-07   Bydgoszcz  U20
  6.95 (+0.2)   2008-05-23   Poznań  U23
  6.82 (+1.0)   2009-05-23   Warszawa  U23
  7.00 (+1.5)   2013-08-31   Biała Podlaska  Sen

  Kula (6) wykres

  12.85   2006-10-07   Bydgoszcz  U20

  Dysk (1.5) wykres

  43.60   2005-06-21   Bydgoszcz  U18

  Dysk (2) wykres

  37.20   2010-05-28   Warszawa  U23

  Oszczep (800) wykres

  49.77   2006-10-08   Bydgoszcz  U20
  47.60   2008-05-23   Poznań  U23

  Oszczep (700) wykres

  50.94   2005-06-21   Bydgoszcz  U18

  Dysk (1.75) wykres

  36.84   2006-10-08   Bydgoszcz  U20

  10-bój JUN wykres

  64.02   2006-10-08   Bydgoszcz  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.42252016067505 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl