Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Michał KITLIŃSKI
imię : Michał
nazwisko : KITLIŃSKI
data ur. : 1998-05-14 (U23) 22 159
płeć : Mężczyzna
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.04 (-0.6)   2014-09-07   Zamość  U18
  11.53 (+0.6)   2019-07-06   Puławy  U23

  200 m wykres

  23.62 (-1.5)   2016-05-14   Biała Podlaska  U20
  22.88 (+0.4)   2019-07-06   Puławy  U23

  300 m wykres

  38.09   2013-09-07   Lublin  U16

  400 m wykres

  58.36   2012-10-14   Puławy  U16
  54.64   2013-06-15   Krasnystaw  U16
  51.65   2014-08-27   Biała Podlaska  U18
  50.74   2015-05-23   Zamość  U18
  49.17   2016-05-14   Biała Podlaska  U20
  49.98   2017-05-28   Biała Podlaska  U20
  49.92   2018-06-02   Stalowa Wola  U23
  49.21   2019-08-17   Warszawa  U23
  49.39   2020-07-25   Lublin  U23

  600 m wykres

  1:36.88   2012-09-16   Zamość  U16
  1:26.49   2013-09-15   Białystok  U16
  1:22.87   2015-06-20   Biała Podlaska  U18
  1:21.90   2016-08-27   Hrubieszów  U20
  1:21.70   2017-08-27   Hrubieszów  U20
  1:22.15   2018-08-26   Hrubieszów  U23
  1:20.42   2019-08-15   Warszawa  U23
  1:19.99   2020-08-01   Zamość  U23

  800 m wykres

  1:56.45   2014-07-13   Wrocław  U18
  1:53.98   2015-08-07   Łódź  U18
  1:51.57   2016-09-17   Częstochowa  U20
  1:51.35   2017-07-08   Toruń  U20
  1:51.74   2018-06-10   Gliwice  U23
  1:48.99   2019-06-02   Gliwice  U23
  1:52.50   2020-09-19   Puławy  U23

  1000 m wykres

  3:33.23   2010-06-13   Lublin  U14
  3:36.60   2011-06-11   Lublin  U14
  3:04.71   2012-09-08   Puławy  U16
  2:27.67   2016-06-11   Krasnystaw  U20
  2:29.02   2019-05-11   Biała Podlaska  U23

  1500 m wykres

  4:02.21   2015-05-30   Sosnowiec  U18
  3:58.98   2017-06-10   Siedlce  U20
  3:57.56   2018-05-26   Lublin  U23
  4:01.37   2019-05-24   Łódź  U23

  400 m pł J MŁ wykres

  59.86   2014-09-21   Stalowa Wola  U18

  Przełaj wykres

  :09:24   2015-03-21   Iława  U18

  W dal wykres

  5.54 (0.0)   2014-09-07   Zamość  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17826914787292 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl