Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Renata PIERCHAŁA
imię : Renata
nazwisko : PIERCHAŁA
data ur. : 1996-03-05 (Sen) 24 209
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (3) wykres

   9.14   2010-06-02   Sosnowiec  U16
  11.61   2011-06-18   Chorzów  U16
  12.39   2012-08-30   Sosnowiec  U18
  13.23   2013-07-26   Łódź  U18

  Kula (4) wykres

   9.73   2011-09-25   Pszczyna  U16
  10.51   2012-08-26   Chorzów  U18
  10.90   2013-09-22   Pszczyna  U18
  11.41   2014-05-01   Sosnowiec  U20
  12.04   2015-06-14   Chorzów  U20
  12.60   2016-05-15   Sosnowiec  U23
  12.35   2017-05-13   Kielce  U23
  13.11   2018-04-14   Rybnik  U23
  12.92   2019-06-22   Kraków  Sen

  Młot (3) wykres

  32.87   2012-08-26   Chorzów  U18
  31.69   2013-05-12   Sosnowiec  U18

  Dysk (1) wykres

  30.47   2015-09-05   Chorzów  U20
  39.05   2016-05-21   Sosnowiec  U23
  34.87   2017-05-26   Łódź  U23
  31.10   2018-05-26   Lublin  U23
  30.55   2019-05-25   Łódź  Sen

  Oszczep (600) wykres

  18.66   2010-09-12   Chorzów  U16
  31.64   2011-09-11   Chorzów  U16
  31.28   2014-06-08   Bielsko-Biała  U20
  28.25   2015-06-20   Bielsko-Biała  U20
  30.72   2016-06-05   Częstochowa  U23

  Oszczep (500) wykres

  35.69   2012-05-13   Częstochowa  U18
  30.73   2013-06-09   Sosnowiec  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1309130191803 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl