Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Tomasz OSMULSKI
imię : Tomasz
nazwisko : OSMULSKI
data ur. : 1982-03-13 (Weteran) 37 66
płeć : Mężczyzna
klub : RKS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  23.75 (-0.1)   2006-05-13   Kutno  Sen

  400 m wykres

  50.50   2006-06-14   Płock  Sen

  800 m wykres

  1:56.30   1999-09-12   Warszawa  U18
  1:55.80   2000-09-19   Bratysława  U20
  1:56.17   2001-06-08   Łódź  U20
  1:52.76   2002-08-31   Kraków  U23
  1:53.48   2003-06-14   Wrocław  U23
  1:51.75   2004-09-04   Gdańsk  U23
  1:52.41   2006-09-14   Łódź  Sen
  1:53.65   2007-09-08   Łódź  Sen
  1:53.61   2008-09-27   Łódź  Sen
  1:56.45   2010-06-12   Łódź  Sen
  1:56.14   2011-06-05   Łódź  Sen
  1:52.01   2013-09-14   Łódź  Sen
  1:53.56   2014-06-08   Łódź  Sen

  1000 m wykres

  2:40.41   1999-05-08   Łódź  U18
  2:34.52   2000-04-29   Łęczyca  U20
  2:30.12   2002-09-22   Kraków  U23
  2:30.61   2006-05-06   Łęczyca  Sen
  2:32.12   2007-05-03   Sieradz  Sen
  2:26.82   2008-08-23   Olsztyn  Sen
  2:29.00   2011-10-01   Łódź  Sen
  2:26.47   2014-05-04   Łódź  Sen
  2:32.38   2015-09-05   Aleksandrów Łódzki  Sen

  1500 m wykres

  4:09.64   1999-06-12   Łódź  U18
  4:00.48   2001-06-08   Łódź  U20
  3:54.56   2002-06-22   Wrocław  U23
  3:49.13   2006-09-03   Warszawa  Sen
  3:49.45   2007-07-01   Poznań  Sen
  3:47.25   2008-07-06   Szczecin  Sen
  3:54.04   2010-09-05   Toruń  Sen
  3:49.29   2011-09-03   Sosnowiec  Sen
  3:46.43   2012-06-09   Wrocław  Sen
  3:39.80   2013-07-21   Toruń  Sen
  3:46.16   2014-07-31   Szczecin  Sen
  3:49.55   2015-06-06   Gdańsk  Sen
  3:52.02   2016-09-10   Łódź  Sen
  3:57.55   2017-06-04   Łódź  Weteran
  3:59.69   2018-06-03   Łódź  Weteran

  2000 m wykres

  5:29.96   2007-08-25   Kozienice  Sen
  5:30.71   2010-10-02   Łódź  Sen

  3000 m wykres

   8:35.77   2007-05-06   Kutno  Sen
   8:25.42   2008-06-25   Łódź  Sen
   8:15.71   2012-08-25   Częstochowa  Sen
   8:30.48   2018-05-26   Łódź  Weteran

  5000 m wykres

  14:28.23   2011-08-13   Bydgoszcz  Sen
  14:22.28   2012-05-13   Częstochowa  Sen
  14:30.55   2013-05-25   Kraków  Sen
  14:31.05   2017-06-18   Wrocław  Weteran

  10000 m wykres

  30:25.61   2011-05-03   Lidzbark Warmiński  Sen
  30:27.33   2018-04-28   Łomża  Weteran

  Półmaraton wykres

  1:09:35   2015-03-29   PAbianice  Sen

  400 m pł J MŁ wykres

  61.05   1998-06-18   Łódź  U18
  59.33   1999-06-19   Łódź  U18

  400 m pł wykres

  57.93   1999-09-18   Łódź  U18
  57.70   2000-05-28   Łódź  U20
  57.69   2001-05-16   Łódź  U20
  57.19   2002-09-14   Łódź  U23
  56.42   2003-06-18   Łódź  U23
  54.68   2006-05-27   Kutno  Sen

  2000 m prz wykres

  6:07.98   2010-09-11   Łódź  Sen

  3000 m prz wykres

   9:12.92   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen
   9:14.45   2017-07-21   Białystok  Weteran

  Przełaj wykres

   :11:27   2013-03-10   Bydgoszcz  Sen
  :11:39   2015-03-22   Iława  Sen
  :12:10   2016-03-20   Żagań  Sen
  :12:02   2018-03-17   Żagań  Weteran

  10 km wykres

  31:35   2015-10-18   Uniejów  Sen

  5 km wykres

  15.15   2015-09-20   Kleszczów  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.43321514129639 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl